Norges Bondelag støtter de fleste endringsforslagene fra Mattilsynet om forskriften om hold av høns og kalkun. Samtidig undervurderes de praktiske og økonomiske konsekvensene, så det er avgjørende at det gjøres gode konsekvensutredninger før nye krav innføres. Les hele høringsinnspillet.