Les hele Bondelaget innspill til gjennomgangen av bygging av firefelts motorveier, samt behovet for å prioritere midler til vedlikehold av eksisterende veier, og se egen nettsak.