Bondelaget har gitt innspill til et representantforslag fra MDG med forslag til konkrete tiltak for å nå regjeringas jordvernmål. Les saken her og hele innspillet her.