Les Norges Bondelags høringsinnspill til Næringskomiteen på Stortinget om endringer i lov om forbud mot pelsdyr HER.