Bondelaget la vekt på investeringsmidler, et sterkt Mattilsyn, Dagligvaretilsyn, Tiltakspakke for grønn landbruksteknologi og styrka jordbrukssatsing i ENOVA - i tillegg til mange av punktene som er nevnt for Finanskomiteen.