Vi la vekt på fomuesskatt: godt fornøyd med øke rabatten på arbeidende kapital, Startavskriving på 10 % i saldogruppe D som vi ønsker videreført, Ekstraordinære investeringsvirkemidler for næringslivet med ønske om 300 mill til landbruket som et koronatiltak, "klimafond" med skattefordel og mandat for tiltakspakke for satsing på grønn, norsk landbruksteknologi. Les brevet til finanskomiteen.