Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Traktor- og landbruksmaskinimportørenes forening har levert et felles høringssvar til forslaget om å innføre krav til yrkessjåførkompetanse for høyhastighetstraktor, som er for dårlig fundamentert. Les høringssvaret