Spørsmålet om løyvekrav og regler for persontransport har betydning for bønder som driver Inn på tunet, landbruksbasert reiseliv mv. Norges Bondelag ber om en forenkla prosedyre for bønder som har transport som en underordna funksjon. Les høringssvaret.