Les vårt høringsinnspill til Finansdepartementet om forslag om endret forfallstidspunkt for forskuddstrekk mv. og avvikling av krav om skattetrekkskonto HER