Når vi skal måle bondens inntekt må det være basert på faktiske tall som er mulig å forstå. Det mener vi ikke at Inntektsutvalgets modell oppfyller.

Les høringsinnspillet her.