Norges Bondelag ønsker velkommen tiltak for å bedre forholdene i verdikjeden for mat, men mener et forbud mot usaklige forskjeller i innkjøpspriser er en avsporing og kan føre til mer bruk av EMV. Les hele saken og hele høringsinnspillet.