Sammen med 8 organisasjoner/virksomheter ber vi om økt pott til flom- og skredsikring i Statsbudsjettet for 2021.