Gjerdrum-utvalgets utredning og forslag har stor betydning for landbruket som forvalter de aktuelle arealene. Norges Bondelag støtter mange forslag, men mener andre har behov for en nærmere gjennomgang. Les hele høringsinnspillet.