Norges Bondelag har levert hørringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som understreker betydningen av avløserordningen. Norges Bondelag støtter en gjennomgang og styrking av ordningen. Les høringssvaret.