Formålet med kurset var å meistre kunsten bak å kunne marknadsføre seg sjølve, bygge gode kunnskapar om å landet eit sal, samt og få kunnskap til korleis ein skal bygge si eiga merkevare. Kurset var prega av gode dialogar, praktisk arbeid og vi vart utfordra på ein ny måte til å sjå kunden, bygge relasjonar til både kunden og til andre i bransjen.

- Kurset har gitt ein ny giv og glød, og vestnorsk juletre er allereie i gang med eit felles løft for å få fokuset på det ekte juletreet ut til forbrukaren, seier Nina Sofie Gjelsvik. - Dette gjer vi gjennom lokallagskåringa Norges finaste juletre 23. november på elvetorget i Førde. Eg lovar att engasjementet og kunnskapen vi har fått skal brukast aktivt i prossen slik at vi synast att hos kunden.

Hordaland Bondelag støtta kurset med 3000 kroner.

Les referat og sjå bilde her.