Retningslinjer i forbindelse med koronaviruset

Av Siv Iren Åmodt Moe,
  • Tips en venn om denne siden

Illustrasjonsbilde fra Bondetinget. Fylkeslagene i Bondelagene har sine årsmøter i disse dager. De må nå gjennomføres digitalt, eller utsettes.

Norges Bondelag forholder seg til myndighetenes anbefalinger i forbindelse med koronaviruset. Vi følger situasjonen og oppdaterer informasjonen løpende.

Påvirker årsmøter i fylkeslagene

Norges Bondelag har bestemt at alle fysiske samlinger med over 20 deltakere som er planlagt fram til påske vil bli avlyst eller utsatt. Der det er mulig søker vi å bruke digitale løsninger for å gjennomføre møtene. Dette vil særlig få innvirkning på årsmøter i fylkesbondelagene, som holdes i disse dager. Utsendinger får beskjed om hva som skjer fra sitt fylke.

Retningslinjer for ansatte

I tråd med myndighetenes råd åpnes det nå for hjemmekontor for alle ansatte. De som er i risikogruppe, slik de er definert av FHI, skal jobbe fra hjemmekontor. Reiseaktivitet i forbindelse med arbeid er kun tillatt der det er strengt nødvendig/virksomhetskritisk. Utenlandsreiser er ikke tillatt.

For mer informasjon, se sidene til folkehelseinstituttet.

Informasjon sendes ut fortløpende både fra Bondelaget sentralt og fylkeslagene. Ved spørsmål, ta kontakt med ditt fylkeslag og følg med på våre nettsider.

Midlar til bedriftsintern opplæring

Vestland fylkeskommune utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring for å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Frukthagen til Knut B. Hauso

Utanlandsk arbeidskraft og koronaviruset

Det kan verte store utfordringar framover for dei som nyttar utanlandsk arbeidskraft i produksjonen. Landbruks- og matdepartementet er kjent med saka og vil ta tak i problemet.

Endring i gjennomføring av årsmøtet

I samråd med Norges Bondelag har fylkesstyret i Hordaland Bondelag vedtatt at vi vil prøve å gjennomføre årsmøtet på skype fredag 20. mars kl. 12.00 til 15.00.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere