Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.
Standen til Bondelaga på VossSta

Open Gard på Voss

Rundt tusen personar var innom Voss vidaregåande skule laurdag, då Bondelaga på Voss arrangerte Open Gard.

Ny Bybonde i Bergen

Ida Kleppe er tilsett som Bybonde i Bergen, med Bondelaget og Bærekraftige liv som prosjekteigarar. Ida har tidlegare fått Bondevettprisen for for NRK-programmet «Utan mat og drikke».

Open Gard i Omvikdalen

Omvikdalen Bondelag arrangerer Open Gard hjå Sandvik Mjølk og Kjøt DA 13. oktober klokka 11-14.

Open Gard i Sveio

Open Gard i Sveio

Rundt 300 besøkjande tok turen til Open Gard i Sveio i går. Sveio Bondelag fekk hjelp av Skåre Bondelag, Bygdeungdomslaget, 4H og Bygdekvinnelaget til det vellukka arrangementet.

Invitasjon til kurs

Samling: Ung Bonde i Hordaland

Hordaland Bondelag, Felleskjøpet Agri, Nortura og Tine inviterer til samling for unge bønder på Voss. Deltakarar under 35 år vil verte prioritert.

Open Gard

Her kan du sjå kor det vert arrangert Open Gard i år.

Slåtten er i gang på Os

Møte om grôvforsituasjonen

Møte på Dalheim ungdomshus, Omvikedalen, tysdag 14. august og på Gilje skule, Bremnes, Bømlo onsdag 15. august.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere