Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.

Alde sider fekk Bedriftsutviklingsprisen i landbruket

Olav Bleie, eplebonde frå Hardanger, fekk i går Bedriftsutviklingsprisen. - Olav Bleie har stått sentralt i arbeidet for å bygge opp Hardanger til ein siderdestinasjon, seier leiar av Innovasjon Norge Vestland.

Hans Erik Ringkjøb, Nils Kristen Sandtrøen, Rune gjerakerHans Erik Ringkjøb, Nils Kristen Sandtrøen og Rune Gjeraker

Landbrukspolitisk dag på Voss

Voss Bondelag var vertskap for ordførar Hans Erik Ringkjøb og medlem av næringskomiteen på Stortinget, Nils Kristen Sandtrøen (Ap) under Sandtrøen sitt besøk på Voss.

geit fra Framnes går, kommer til standen vår

Klar for VM i ost

Fredag og lørdag arrangeres World Cheese Awards i Grieghallen i Bergen. Bondelaget skal ha stand med dyr og aktiviteter på Edvard Griegs plass.

Invitasjon til kurs

Kurs i eigarskifte på landbrukseigedom

Fekk du ikkje med deg kurset for unge bønder førre helg, har du sjansen til å delta på dette kurset i eigarskifte. Tveit regnskap inviterer til gratis kurs i Bergen. Påmeldingsfrist fredag 26 oktober.

Dokumenter og meld fra raskt

Deler av Vestlandet og Oppland er rammet av flom. Er du en av disse innenfor landbruket finner du informasjon om naturskadeerstatningsordningen her.

Sauer på beite

Søkte du produksjonstilskot for seint?

No får bønder som søkte produksjonstilskot for seint ein ny sjanse. LMD skal sjå på korleis søknadsfristane vert praktisert og ber Landbruks­direktoratet om å vere meir fleksibel når det gjeld søknadsfristane i 2018.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere