Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.
Gylling i Bergen

Høyring av regionalt miljøprogram

Fylkesmannen i Vestland har utarbeidd eit forslag til regionale tilskotsordningar for perioden 2019–2022. Forskrift for dei regionale miljøtilskota i jordbruket i Vestland er no på høyring.

Organisasjonskurs

I går kom Brita Skallerud til Grannehallen på Mundheim for å ha organisasjonskurs for tillitsvalde i lokallaga. Skallerud har vore tillitsvald i mange år, mellom anna i Norges Bondelag.

Velkomen til organisasjonskurs

Hordaland Bondelag inviterer til ein ny runde med organisasjonskurs for alle tillitsvalde i lokallaga. Første kurs er 18. februar klokka 18.00 i Grannehallen på Mundheim. Brita Skallerud skal vere kursleiar.

Regionmøte på Bordalen i 2014

Invitasjon til regionmøte

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret.

Olav Bleie frå Alde sider vann kategorien Året Sider

To prisar til Hordaland i "Det Norske Måltid"

Det Norske Måltid er ei prestisjefylt prisutdeling der dei beste mat- og drikkeprodukta i Noreg konkurrerer i tolv kategoriar. Både Alde sider frå Nå og Homlagarden frå Norheimsund fekk pris under utdelinga i Stavanger.

Solveig Lilletvedt i fjøset

Unyansert og provoserende om kjøtt

Bonde Solveig Lilletvedt fra Framnes gård i Bergen svarer på reportasjen "Hvem vil være et svin i 2019?" fra 4. januar. Leserinnlegget sto på trykk i Bergens Tidende lørdag 12. januar.

Jørn Hafslund under Oste-VM i Bergen

Nytt frå Fylkesmannen

Her kan du mellom anna lese at Marta Bjørgum Meland og Mekjell Meland fekk kulturlandskapsprisen, om Bybonden og om verdas beste ost frå Fana.

Mus

Kurs for gnagarbekjemping

Bondelaget har jobba for at bønder skal kunne bruke gnagarmiddel på eigen gard. No er det lov dersom du har gyldig plantevernmiddelautorisasjon og har gått på kurs for gnagarbekjemping. Begge kursa kan du ta hos NLR.

Me har laga julekalender

Julekalender frå Sogn og Fjordane Bondelag

Tradisjonen tru har Sogn og Fjordane Bondelag laga julekalender. Denne gongen er det også med bønder frå Hordaland. Her får du eit lite glimt av det du har i vente frå 1. - 24. desember.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere