Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.
Kulturlandskap på Strandvik i Fusa

Å segla under falskt flagg

Frp politikar Magne Djupvik omtalar landbruksorganisasjonane som eit hylekor. -Me må vel få lov til å seie i frå kva som er i ferd med å skje! skriv leiar i Fusa Bondelag, Lars Inge Vik i Os og Fusaposten.

Akjsjon i Kvinnherad i 2012

Skuffa bønder i Kvinnherad

- Det verste med tilbodet frå landbruksministeren er retninga det peiker ut, sa Kjetil Mehl, styremedlem i Hordaland Bondelag, då bøndene i Kvinnherad hadde møte om jordbruksoppgjeret. Les i Kvinnheringen:

Akjsjon i Kvinnherad i 2012

Skuffa bønder i Kvinnherad

- Det verste med tilbodet frå landbruksministeren er retninga det peiker ut, sa Kjetil Mehl, styremedlem i Hordaland Bondelag, då bøndene i Kvinnherad hadde møte om jordbruksoppgjeret. Les i Kvinnheringen:

Aksjon Nordhordland

Bøndene rasar mot regjeringa

– Melkekartongane er tomme og heng oppned i ein tynn tråd. Det kan fort bli realiteten om landbruksministeren får det slik ho vil, seier Arne Manger. Les i Avisa Nordhordland

Bondelaga på Voss har aksjonert før

Ungdommar ser mørkt på framtida for nye bønder

Grønkledde, landbruksinteresserte ungdommar ser mørkt på framtida for dei som har lyst å verta bønder på Vestlandet. Vert det brot i forhandlingane, vil bøndene trø til med aksjonar, lovar bondelaga på Voss. Les i Avisa Hordaland.

Bondelaga på Voss har aksjonert før

Ungdommar ser mørkt på framtida for nye bønder

Grønkledde, landbruksinteresserte ungdommar ser mørkt på framtida for dei som har lyst å verta bønder på Vestlandet. Vert det brot i forhandlingane, vil bøndene trø til med aksjonar, lovar bondelaga på Voss. Les i Avisa Hordaland.

Olav Kobbeltveit

Listhaug tek livet av vestlandsbonden

Mjølkeproduksjonen blir no flytta til dei breie bygdene på Austlandet, skriv Olav Kobbeltveit.Han vitja leiarmøtet til Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag i haust, og har no skrive eit godt innlegg i Bergensavisen.

Banner

Reaksjoner mot Frp-bonden

Det er viktig at lokallaga tek kontakt både med politikarar og media, og vi har gode eksempel på at vi når fram. Seinast i går med "Frp-bonden".

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere