Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.

Peder fekk full støtte på heimebane

Peder Nernæs tenkte på å trappe ned arbeidet i lokallaget, men så ringde leiaren i valkomiteen til Hordaland Bondelag. Etter praten på heimebane, svara Nernæs ja. les reportasje i Bondebladet.

Politikerbesøk hos Eivind Myrdal

Politikere på gårdsbesøk

I forkant av jordbruksforhandlingene inviterte Hordaland Bondelag til gårdsbesøk hos Eivind og Marianne Myrdal i Åsane. Eivind er leder i Bergen Bondelag og har nylig bygget om et eldre båsfjøs til å møte kravet om løsdrift.

Fjøsopning hos Eivind og Marianne Myrdal

Frå bås til lausdrift

Eivind Myrdal frå Bergen Bondelag har vist at det er mogeleg å byggje om eit eldre fjøs til å møte det nye kravet om lausdrift. I helga var det opning av det nye fjøset. Fylkesleiar Peder Nernæs var med.

Basar til inntekt for Malawi-prosjektet

Bønder i Hordaland hjelper bønder i Malawi

Under årsmøtet hadde vi loddsal til inntekt for Bondelaget sitt landbruksprosjekt i Malawi. Hovudpremien var leiar og nestleiar i Hordaland Bondelag, og vi fekk inn heile 13 300 kroner!

Hansmarks resept redder ikke verden

Innlegget til Unge Venstres leder Sondre Hansmark bærer preg av en gammeldags og teoretisk ide om at frihandel skal redde verden, skriver Bodhild Fjelltveit i et leserinnlegg.

Årets lokallag Voss. Leiar Lars istad, Guro Sofie Gjelland og Lars Bø tok i mot prisen under årsmøtet.

Voss Bondelag er årets lokallag

Kvart år kårar styret i Hordaland Bondelag årets lokallag. Lokallaget går vidare til den nasjonale kåringa i Norges Bondelag.

ny og avtroppande leiar

Ny leiar i Hordaland Bondelag

Peder Nernæs vart vald til ny leiar i Hordaland Bondelag på årsmøtet 15. mars. Resten av styret er det same som i fjor.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere