Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.
Tilslørte Bondepiker

Inspirerande kveld i Strandvik

Over 100 personar tok turen til Strandvik grendahus då Os Bondelag og Fusa Bondelag inviterte til inspirasjonskveld førre veke.

Politikarar på gardsbesøk i Jondal

Leiar i Jondal Bondelag, Knut Flatebø, er klar på at han ønsker landbruk som satsingsområde i den nye kommunen. Torsdag fekk han besøk av ordførarkandidat Roald Aga Haug og femtekandidat Olav-Magnus Hammer.

Johannes Silde informerar politikarane

Listetoppar på gardsbesøk i Etne

Tysdag denne veka reiste toppkandidatane i Vestland Krf til Etne for å bli betre kjend med landbruket i kommunen. Etne Bondelag og Hordaland Bondelag var sjølvsagt med.

Mindre køyrekapasitet i sauesankinga

Dei nye reglane for køyre- og kviletid gjeld òg for dyrebilsjåførar. Reglane er trådd i kraft og det vil gå ut over kapasiteten til dyretransporten, spesielt i sanketida.

Olaug Bollestad. Foto: Sogn og Fjordane Bondelag

Landbruksministeren kjem til Voss

Tysdag 11. juni klokka 19.00 kan du møte landbruks- og matminister Olaug Bollestad på Voss vidaregåande skule (jordbruksskulen). Det er Voss KrF som skipar til ope møte.

Åse Samdrift fekk Anton Mindes Ærespris for framifrå gardsdrift

Utlysing tilskot frå Hordaland Landbruksselskap

Stiftinga Hordaland Landbruksselskap forvaltar i dag kapitalen til seks fond og legatar. Bønder, forskingsorganisasjonar, forsøksringar og faglag i Hordaland kan søkja om tilskot frå avkastinga i fonda.

Innlegg frå Hordaland på bondetinget

I generaldebatten under årsmøte i Norges Bondelag får alle fylkeslaga høve til å leggje fram saker som er viktig for medlemene. Her kan du sjå manus til innlegga frå Hordaland.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
21
januar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel

Våre samarbeidspartnere