Regionmøta

Publisert 13.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Årsmøte i Osterøy Bondelag
Illustrasjonsbilde: Årsmøte i Osterøy Bondelag

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Styret i Hordaland Bondelag inviterer alle tillitsvalde i lokallaga til regionmøte. Møtet skal vere ein plass for dialog mellom styremedlemene i lokallaga og fylkesstyret. Det er staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde. Valnemnda vil også delta på møte i sin region.

Tema for møta:

  • Jordbruksforhandlingane, endring i regelverk kvoteleie mjølk,
  • Vegen mot Vestland Bondelag. Vi bygger bondelaget
  • Ny forsikringsavtale med Gjensidige
  • Nytt næringspolitisk program for Norges Bondelag.
  •  Innspel frå lokallaga.

Aktive lokallag

Lokallaga kan søkje om midlar til aktivitet. Fylkesstyret fordeler midlane mellom søkjarane.

Velkomen til leiarmøte

Velkommen til leiarmøte torsdag 7. – fredag 8. november på Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Frå Norges Bondelag kjem Frøydis Haugen og seniorrådgjevar ved næringspolitisk avdeling, Per Harald Agerup.

Kåring av dalasau

Kåringssjå på Sotra og Voss

Sotra og Øygarden Bondelag stilte med stand og trøtraktorar under kåringssjå på Sotra. På Voss var det kåringssjå for reinrasa dalasau.

Gris

Denne veka: Felles styremøte og kampanje

I dag er det "Bli med inn i bingen" - dagen med livesendig frå svineprodusentar over heile landet. Onsdag har Sogn og Fjordane Bondelag og Hordaland Bondelag felles styremøte.

Velkomen på Ung Bonde-samling på Skei

Velkomen til Ung Bonde-samling på Skei

Er du ung, har nyleg overteke eller skal overta gard? Bli med på seminaret, treff andre likesinna og ikkje minst få fagleg påfyll i to innhaldsrike dagar.

Frukthausting

Samlingar for unge bønder

Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag er med på å arrangere to samlingar for unge og nye bønder. I tillegg er Bondelaget med på eit kurs om eigarskifte i Bergen.

Jørn Hafslund under Oste-VM i Bergen

Ystekurs på Voss og i Rosendal

Kurs for deg som lurer på å foredle mjølka di sjølv eller samarbeide med nokon som vil starte ysteri. Kurs 2. oktober på Voss og 3. oktober på Rosendal Fjordhotel.

Marknadshagekurs på Voss

18.-19. november startar det opp eit kurs som skal gje ferske grønsaksdyrkarar ein god start på ein spennande driftsform for småskala grønsaksprodusjon; marknadshagar.

Bondelaget på Matfestival

Bondelaget hadde mange aktiviteter for barn på Bergen Matfestival denne helgen. Vi hadde også invitert politikere til omvisning og en landbruksprat.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere