Leiarmøtet

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Denne veka er lokallagsleiarar, fylkesstyret og gjester samla i Norheimsund. På programmet står fagleg og sosialt påfyll og planlegging av nye Vestland Bondelag.

Første dagen handla om nye Vestland Bondelag, næringspolitisk program og saker som er viktige for lokallaga. Gjennom kafedialog og gruppearbeid fekk lokallagaleiarane komme med idear om alt frå regionmøte og leiarmøte til korleis valkrinsane skal vere i framtida. Både fylkesleiar Anders Felde og organisasjonssjef Merete Støfring frå Sogn og Fjordane Bondelag var med oss i møtet.

Før middag møtte dei nye lokallagsleiarane fylkesstyret for å bli betre kjent. Under middagen stod deltakarane sjølv for underhaldinga, meir eller mindre frivillig.

Fredag starta med Anders Sæleset som er nominert til Årets unge bonde. Han snakka om arbeidet på garden der han og kona Randi tar i mot barn som treng ein alternativ skuledag. Dei arrangerte også eit vellukka "Kyraslepp/ Open gard for ¨å vise fram landbruket og profilere samvirket.

Knut Byrkjenes Hauso frå fylkesstyret og Per Harald Agerup frå Norges Bondelag snakka om "meir frukt og grønt i vest, kva må til?".

Frøydis Haugen, 2. nestleiar i Norges Bondelag hadde eit tankevekkande innlegg om HMS. Det var også tid til å "Bygge Bondelaget" der lokallaget kom med innspel til korleis lokallagsarbeidet kan verte betre.

 

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Bergen Bondelag

Årsmøte i lokallaga

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Markens Grøde i Fusa

Markens Grøde i Fusa

Fusa Bondelag deltok på Markens grøde i Fjorden senter 19. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Strategisamling for Vestnorsk juletre

Vestnorsk juletre arrangerte kurs der deltakarane lærte å bygge merkevare og auke salet av ekte norsk juletre. Her kan du lese om kurset og sjå bilde frå samlinga.

Digernes Gard, Stord

Kulturlandskapskonferanse

Vestland Botaniske forening er arrangør og landbruket og Bondelaget er godt representert. På programmet står m.a Bybonden, Knut Byrkjenes Hauso, Marianne Haugland frå Haglandstræ gård og Kåre Nes frå Nestunet.

Open gard på Voss

Bondelaga på Voss arrangerte Open Gard på Voss vidaregåande skule 5. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere