Detteer staden for drøfting av viktige saker for landbruket og deg som bonde.

Program:

Organisasjonsprosess for lokallag og fylkeslag, nye «Vestland».
Jordbruksforhandlingane 2019.
Kommuneplanar – kva kan lokallaget gjere?
Valnemnda orienterer og ønskjer innspel. Kjetil Mehl tar ikkje attval, så valnemnda må finne kandidat til leiarvervet.
Innspel frå lokallaga til fylkesstyret.
Ymse.

Av omsyn til servering ber vi om melding om kor mange som kjem innan 24. januar.

Påmelding til hordaland@bondelag.no eller tlf 55 91 88 80, helst samla for lokallaget.