Informasjon om ny dyrehelseforskrift

Publisert 11.02.2020
  • Tips en venn om denne siden

Sau
Foto: Frida Meyer

Bondelaget har samla informasjon om den nye dyrehelseforskrifta på nettsida.

Dei nye kompetansekrava i dyrehelse og smittevern (dyrehelseforskrifta § 7) for alt næringsretta dyrehald gjeld frå 1.1.2020. Det er mange som har spurt om å få litt meir informasjon.

Bondelaget har laga ei nettside der du finn linkar til Mattilsynet sine sider om forskrifta og infoside med oversikt over godkjende kurs, inkludert direktelink til e-læringskurs for småfe og storfe. Ved å følgje linkane kjem du inn på Animalia sine sider der det er mogeleg å kjøpe eit e-læringskurs. Du kan sjå på lista over godkjende kurs om du ha tatt kurs før som gjer at du tilfredsstiller kompetansekravet.

Dyrehaldarar som kan dokumentere kompetanse om dyrehelse og smittevern på agronomnivå eller høgare, har tilstrekkeleg kompetanse til å tilfredsstille kravet utan ekstra kurs.

Her er link til nettsida: Ny dyrehelseforskrift.

 

Illustrasjonsfoto gammel og ung

Kurs for seniorar 22. april

Viktig kurs for deg som skal overdra garden til neste genrasjon, selje eller avvikle drifta. Her får du gode innspel om korleis du kan planleggje for framtida.

Å kutte rødt kjøtt er en avsporing

Les i Bergens Tidende om Torgeir Lavik som er i ferd med å investere over åtte millioner kroner i storfe- og kalvekjøttproduksjon. Vi føler oss som klimasyndere, sier Lavik.

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Onsdag
22
april

Seniorkurs

Thon Hotel Sandven, Norheimsund
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere