Her er fylkesleder Frøydis Haugens innlegg i generaldebatten:

Listhaug bruker mye tid på å snakke om heltidsbønder.

Jeg opplever heltidsbondebegrepet som håpløst, og umulig å definere innen mange produksjoner. Både i sau, kjøtt, grønt- og fruktsektoren blir det over store deler av landet helt urealistisk å snakke om heltidsbønder.

Vi må kunne ha en anstendig inntekt per time, uansett om vi bruker 1000 timer eller 3000 timer i året på produksjonen vår.

Listhaug forteller oss hva hennes syn på heltidsbonden er. Det kan se ut som om det kun er de som stanger i kvotetaket eller kan produsere 280 000 kyllinger som skal defineres som heltidsbønder. Hvilken bås vil ministeren sette alle oss andre i?

På mange vestlandsgårder har vi mer enn nok arbeid til å vere det Listhaug kaller heltidsbønder, men regjeringa lar oss ikke få mulighet til å ha et inntektsnivå som gjør at man kan klare seg uten å hente annen inntekt utenfor bruket.

Målet er økt norsk matproduksjon på norske ressurser.

De norske arealressursene ligger der de ligger og vil for alltid framtid ligge på samme plassen som de gjør idag.  For å utnytte dem, trenger vi mange bønder som er spredt utover hele landet, slik som idag.

Bønder leverer årlig en dugnadsinnsats på 10-15 mrd. Det vil si at svært mange av oss allerede jobber som "heltidsbønder", men må i tillegg ha en jobb utenom for å ha råd til å være bønder.

Det er på tide at regjeringa og ministeren verdsetter det enorme arbeidet som blir gjort på norske gårder hver eneste dag.

Listhaug, det er vi små som produserer melka i Norge. De som du karakteriserer som deltidsbønder, produserer faktisk 80 % av all melka i Norge.

Jeg oppfordrer Bondelaget til å være tydelig i retorikken, vi må definere vekk heltid- og deltidsbønder, og omtale oss alle som likeverdige matprodusenter.

Vi trenger minst like mange bønder som idag, dersom vi skal bidra med det vi kan i en verden som trenger meir mat. Norsk mat på norske på norske ressurser.