Endring i gjennomføring av årsmøtet

Publisert 13.03.2020
  • Tips en venn om denne siden

I samråd med Norges Bondelag har fylkesstyret i Hordaland Bondelag vedtatt at vi vil prøve å gjennomføre årsmøtet på skype fredag 20. mars kl. 12.00 til 15.00.

Korona-viruset er på frammarsj og smittesituasjonen i vår del av landet (verda) gjer at styret i Hordaland Bondelag ikkje finn det riktig å arrangere eit fysisk årsmøte i Rosendal 19. og 20. mars.

Fylkesstyret gjorde i går vedtak om at ein i staden vil gjennomføre møtet på skype/telefon. Det vil seie at alle kan vere med på møtet med eigen telefon eller PC med skype.

Alle lokallaga og utsendingane skal ha fått informasjon om endringane på e-post. Dersom du ikkje har fått, ta kontakt med fylkesskontoret.

Midlar til bedriftsintern opplæring

Vestland fylkeskommune utlyser 11,4 millionar kroner til bedriftsintern opplæring for å imøtekome dei akutte behova for hjelp i næringslivet.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Frukthagen til Knut B. Hauso

Utanlandsk arbeidskraft og koronaviruset

Det kan verte store utfordringar framover for dei som nyttar utanlandsk arbeidskraft i produksjonen. Landbruks- og matdepartementet er kjent med saka og vil ta tak i problemet.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere