Styret i Norges Bondelag har vedtatt at årsmøtet i Norges Bondelag vert gjennomført digitalt den 30. september. Utsendingane frå Hordaland vil vere samla på eit hotel i Bergen.

Alle interesserte kan følgje årsmøtet på bondelaget.no.

Årsmøteutsendingane frå Hordaland i 2020:

Knut Byrkjenes Hauso
Lars Bø
Kari Heggenes Kvammen
Anne Holter Vae
Asgeir Nøttveit
Kjetil Mehl
Maria Nesse

I tillegg deltar fylkesleiar Peder Nernæs. Bodhild Fjelltveit deltar for sentralstyret.