Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Øyvind Sandvik og Bjarte NaterstadBondelaget er avhengig av frivillige i alle ledd, og det er heldigvis mange som stiller opp. Nokre tillitsvalde gjer ein ekstra innsats og syter for at hjula i både lokallag og fylkeslag går rundt. Fleire av dei bidrar også sentralt i Norges Bondelag.

Bjarte Naterstad har vore leiar i Omvikdalen Bondelag sidan 2016, men han har også vore leiar og hatt fleire andre verv i Rosendal og Seimfoss Bondelag før lokallaga vart slått saman til Omvikdalen Bondelag.

Bjarte var styremedlem og nestleiar i Hordaland Bondelag frå 1998 til 2006 før han leia i valnemnda i Hordaland Bondelag i fleire år. Bjarte har også gjort ein stor innsats for å få til ein god samansetning av styret i Norges Bondelag. Han var medlem av valnemnda der i tre år, og  leia nemda det siste året (2016-17).

Etter ein ny runde som lokallagsleiar gir han stafettpinnen vidare til Øyvind Sandvik. Knut Byrkjenes Hauso deltok på årsmøtet i Omvikdalen Bondelag og har tatt bilde av Bjarte og den nye leiaren Øyvind.

Frode Handeland har tidlegare vore både nestleiar og leiar i Sveio Bondelag. Han var styremedlem og nestleiar i Hordaland Bondelag frå 2013 til 2017 og no er han medlem  i Miljø og kvalitetsutvalet i Norges Bondelag. Frode ga seg som lokallagsleiar på årsmøtet 16. oktober. Ny leiar er Jon Bergmål.

Sveio Bondelag vart kåra til Årets lokallag i 2012 medan Frode var leiar. Her med Jan Holger Hamre som også gav seg i år etter mange år i lokallagsstyret.

Leif Arne Lirhus har hatt fleire verv i Vossestrand Bondelag tidlegare, han var mellom anna nestleiar frå 2011 til 2014. Han var styremedlem i Hordaland Bondelag frå 2012 til 2016 før han tok over leiarvervet i lokallagsstyret i 2016. No gir han leiarvervet vidare til Oddbjørn Bratthole.

Leif Arne er ikkje heilt ute enno, som vara for møteleiar i årsmøtet til Hordaland Bondelag måtte han steppe inn på kort varsel og leie leiarmøtet vårt i Norheimsund 7.-8. november.

Leif Arne Lirhus på årsmøte med Kjetil Mehl.

 

 

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Bergen Bondelag

Årsmøte i lokallaga

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Gruppearbeid

Leiarmøtet

Denne veka er lokallagsleiarar, fylkesstyret og gjester samla i Norheimsund. På programmet står fagleg og sosialt påfyll og planlegging av nye Vestland Bondelag.

Markens Grøde i Fusa

Markens Grøde i Fusa

Fusa Bondelag deltok på Markens grøde i Fjorden senter 19. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Strategisamling for Vestnorsk juletre

Vestnorsk juletre arrangerte kurs der deltakarane lærte å bygge merkevare og auke salet av ekte norsk juletre. Her kan du lese om kurset og sjå bilde frå samlinga.

Digernes Gard, Stord

Kulturlandskapskonferanse

Vestland Botaniske forening er arrangør og landbruket og Bondelaget er godt representert. På programmet står m.a Bybonden, Knut Byrkjenes Hauso, Marianne Haugland frå Haglandstræ gård og Kåre Nes frå Nestunet.

Open gard på Voss

Bondelaga på Voss arrangerte Open Gard på Voss vidaregåande skule 5. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere