Årsmøte i lokallaga

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Årsmøte i Bømlo BondelagFylkesstyret deltar ofte på årsmøte i lokallaga. Her kan du sjå rapport frå nokre av møta dei har vore på.

Bømlo Bondelag hadde årsmøte på kulturhuskafeen med ein god blanding av kvinner og menn i salen. Anne Holter Vae frå fylkesstyret heldt innlegg om prioriterte saker i Bondelaget. Leiar Runar Aga tok attval.

Bodhild Fjelltveit deltok i årsmøte i Osterøy Bondelag på Osterøykroa. Lokallaget har gjort ein flott innsats med å samle inn landbruksplast, men det siste året har dei brukt mykje pengar på å rydde opp i urein plast på oppsamlingsplassen.

Årsmøte i Osterøy Bondelag

Lokallagsleiar Anders Hauge

Anne Holter Vae deltok på årsmøte i Sveio Bondelag. Dei hadde mellom anna diskusjon om biogass og lønnsemd for bonden. Frode Handeland gjekk av som leiar, og Jon Bergmål tok over leiarvervet.

Ny leiar i Sveio Bondelag; Jon Bergmål

Årsmøte i Sveio Bondelag

Bodhild Fjelltveit deltok frå fylkesstyret då Bergen Bondelag haddde årsmøte på Felleskjøpet Haukås. Lokallaget har hatt mykje aktivitet og heile styret tok attval.

Leiar i valbnemnda, Jon Henning Gjerde, vart takka av

Styret i Bergen Bondelag: Torbjørn Midtun, Eivind Myrdal, Per Toppe og Vidar Helland. Øyvind Thorsen og Jørn Erik Toppe var ikkje med på bildet.

 

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Gruppearbeid

Leiarmøtet

Denne veka er lokallagsleiarar, fylkesstyret og gjester samla i Norheimsund. På programmet står fagleg og sosialt påfyll og planlegging av nye Vestland Bondelag.

Markens Grøde i Fusa

Markens Grøde i Fusa

Fusa Bondelag deltok på Markens grøde i Fjorden senter 19. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Strategisamling for Vestnorsk juletre

Vestnorsk juletre arrangerte kurs der deltakarane lærte å bygge merkevare og auke salet av ekte norsk juletre. Her kan du lese om kurset og sjå bilde frå samlinga.

Digernes Gard, Stord

Kulturlandskapskonferanse

Vestland Botaniske forening er arrangør og landbruket og Bondelaget er godt representert. På programmet står m.a Bybonden, Knut Byrkjenes Hauso, Marianne Haugland frå Haglandstræ gård og Kåre Nes frå Nestunet.

Open gard på Voss

Bondelaga på Voss arrangerte Open Gard på Voss vidaregåande skule 5. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere