Aktive lokallagsmidlar

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Kongeleg besøk i granvin, Bondelaget er på plass.
Kongeleg besøk i Granvin, Bondelaget er på plass.

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Her kan du sjå bilde frå lokallagsaktiviteten i 2019:

Demonstrasjon mot rovdyr i Oslo

Open gard på Radøy

Open gard på Voss

Markens Grøde, Fusa Bondelag

Organisasjonskurs, Strandebarm og Tørvikbygd Bondelag

Uskedalen Bondelag på studietur til Bjørke

Fjøsopning hos Eivind og Marianne Myrdal, Bergen Bondelag

Kyraslepp på Sæleset. Vikøy og Øystese Bondelag

Os Bondelag og Fusa Bondelag arrangerte inspirasjonsmøte med humørbonden. Her er Dina Lervåg, Lars Inge VIk og Olav Botnevik

Matpause under ryddeaksjonen til Etne Bondelag der dei samla inn plast på avveie.

Ullensvang Hagebrukslag arrangerte Teknikkens dag. Bildet er av ein Windegger K7 hausteplattform

Bergen katedralsole på gårdsbesøk på Voss

 

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Bergen Bondelag

Årsmøte i lokallaga

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Gruppearbeid

Leiarmøtet

Denne veka er lokallagsleiarar, fylkesstyret og gjester samla i Norheimsund. På programmet står fagleg og sosialt påfyll og planlegging av nye Vestland Bondelag.

Markens Grøde i Fusa

Markens Grøde i Fusa

Fusa Bondelag deltok på Markens grøde i Fjorden senter 19. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Strategisamling for Vestnorsk juletre

Vestnorsk juletre arrangerte kurs der deltakarane lærte å bygge merkevare og auke salet av ekte norsk juletre. Her kan du lese om kurset og sjå bilde frå samlinga.

Digernes Gard, Stord

Kulturlandskapskonferanse

Vestland Botaniske forening er arrangør og landbruket og Bondelaget er godt representert. På programmet står m.a Bybonden, Knut Byrkjenes Hauso, Marianne Haugland frå Haglandstræ gård og Kåre Nes frå Nestunet.

Open gard på Voss

Bondelaga på Voss arrangerte Open Gard på Voss vidaregåande skule 5. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere