Aktive lokallag

Av Maria Makloufi Skjold,
  • Tips en venn om denne siden

Lokallaga kan søkje om midlar til aktivitet. Fylkesstyret fordeler midlane mellom søkjarane.

Døme på aktivitet frå 2018 er plast- og jerninnsamling, ryddedugnad i samarbeid med Hold Norge rent, motorsagkurs, landbruksspelet og bondefest. Bondepub/kafé er også eit populære arrangement. Tema på samlingane har vore mellom anna grovfôr, SMIL-midlar og gjerding.

Aktivitet i lokallaga

Fusa Bondelag har jobba med brannberedskap. I fjor hjelpte Fusa Bondelag kommunen med å få oversikt over gyllevogner som kan nyttast i ein beredskapssituasjon, og i år vart bøndene oppmoda om å ha gyllevogna full med vatn og klar til bruk. Dette var spesielt viktig med den tørre våren og sommaren.

Mange lokallag har sendt inn merknad til høyringar i kommunen. Strandebarm-Tørvikbygd Bondelag sendte mellom anna inn høyringsutale på arealdelen til kommuneplanen. Dei argumenterte mot nedbygging av matjord og tok spesifikt for seg den dyrka jorda som var foreslått omdisponert.

Søknad om aktive lokallagsmidlar

Dersom de har hatt aktivitetar i lokallaget i arbeidsåret 2018/19 kan de søkje om midlar. Hugs å ta med alt, til dømes kontakt med politikarar og merknad til reguleringsplan.

Fylkesstyret fordeler midlane mellom dei laga som søkjer. Bruk skjema eller send e-post til hordaland@bondelaget.no. Legg ved årsmelding og rekneskap. Frist 1.12.

Lenke til skjema aktive lokallagsmidlar.

Bilde: Politikarbesøk hos lokallaga i Nordhordland

Storfe

Kjøtproduksjon i Vestland

Fylkesmannen i Vestland har laga ei oversikt over kjøtproduksjonen i Vestland. Figurane kan vere gode å ha når lokallaga driv med informasjonsarbeid.

Bergen Bondelag

Regionmøta

Det er klart for dei årlege regionmøta for alle tillitsvalde i lokallaga.

Tilslørte bondepiker

Aktive lokallagsmidlar

19 lokallag har søkt om aktive lokallagsmidlar. Styret vil hansame søknadane og fordele midlar i styremøtet 12. desember.

Lars Ingvald fekk Bedriftsutviklingsprisen

Lars Ingvald Folkedal og Astrid Lien Folkedal frå Granvin fekk Bedriftsutviklingsprisen i Hordaland. Han har på få år bygd opp ein vanleg vestlandsgard til ei allsidig verksemd som i dag teller omlag 6 årsverk.

Øyvind Sandvik og Bjarte Naterstad

Bjarte, Frode og Leif Arne gjekk av etter lang teneste

Det er fleire lokallagsleiarar som tar ein ny "runde" når ingen andre vil ta på seg vervet. Både Bjarte Naterstad og Frode Handeland har vore leiarar for andre gong. No takkar dei for seg. Leif Arne Lirhus gir seg også etter fleire verv lokalt og regionalt.

Bergen Bondelag

Årsmøte i lokallaga

Her kan du sjå bilde frå nokre av lokallagsårsmøta. Send gjerne inn bilde og litt tekst frå ditt lokallag.

Gruppearbeid

Leiarmøtet

Denne veka er lokallagsleiarar, fylkesstyret og gjester samla i Norheimsund. På programmet står fagleg og sosialt påfyll og planlegging av nye Vestland Bondelag.

Markens Grøde i Fusa

Markens Grøde i Fusa

Fusa Bondelag deltok på Markens grøde i Fjorden senter 19. oktober. Her kan du sjå bilde frå dagen.

Strategisamling for Vestnorsk juletre

Vestnorsk juletre arrangerte kurs der deltakarane lærte å bygge merkevare og auke salet av ekte norsk juletre. Her kan du lese om kurset og sjå bilde frå samlinga.

Digernes Gard, Stord

Kulturlandskapskonferanse

Vestland Botaniske forening er arrangør og landbruket og Bondelaget er godt representert. På programmet står m.a Bybonden, Knut Byrkjenes Hauso, Marianne Haugland frå Haglandstræ gård og Kåre Nes frå Nestunet.

Dette skjer i Hordaland Bondelag

Tirsdag
18
februar

Styremøte i Hordaland Bondelag

Landbrukstunet, Kokstadflaten
Torsdag
19
mars

Årsmøte i Hordaland Bondelag

Rosendal Fjordhotel
Fredag
16
oktober

Ung Bonde-samling

Bergen

Våre samarbeidspartnere