Nyhende frå Hordaland Bondelag

Ny bonde-samling i Bergen

Kursdeltakarane

Bli med på to innhaldsrike og inspirerande dagar 16. og 17. oktober på Sandsli i Bergen. Motivasjon og sosialt fellesskap er eit godt grunnlag å bygge framtida på.

Nytt biogassanlegg på Stord

Grunnstein Sunnhordland Naturgass

Fredag deltok fylkesleiar Peder Nernæs på avduking av grunnsteinen på det nye biogassanlegget til Sunnhordland Naturgass.

Ny rettleiar for avstandsgrenser til vatn

Mattilsynet innfører differensierte avstandsgrenser til vatn ved bruk av plantevernmiddel. Her finn du rettleiarane.

Smittevernrettleiar for produsentar av frukt, bær, grønsaker og potet

Eple

Bondelaget og dei andre organisasjonane i grøntnæringa har gjort ein stor innsats for å få mjuka opp nokre av dei mest krevjande forslaga.

Bli med på Bonde-TV med sau og lam tysdag 19. mai

Sau og lam på Voss

Det blir lamming og beiting i alle kanalar den19.mai. Bli med og del dine historier! Les meir om korleis du går fram for å vise fram garden din på facebook og instagram.

Bilde frå våronna

Såing på Voss

Nokre av medlemene har sendt oss bilde frå våronna. Send gjerne bilde til hordaland@bondelaget.no eller på messenger (Hordaland Bondelag).

Ryddar innmark og utmark for piggtråd

Piggtråd

Bondelaga på Voss har i fleire år deltatt i eit ryddeprosjekt saman med Indre Hordaland Miljøverk (IHM), Mattilsynet og Voss herad.

Innspel til Nasjonal Transportplan

Illustrasjonsfoto: Sogn og Fjordane Bondelag

Her kan du sjå utdrag frå innspelet Hordaland Bondelag og Sogn og Fjordane Bondelag har sendt til fylkeskommunen i samband med høyring av Nasjonal Transportplan.

Våre samarbeidspartnere