Viste ingen tegn til forsoning

  • Tips en venn om denne siden

Et par tusen møtte frem foran Stortinget for å markere motstand mot Klima-og miljødepartementets stans av den planlagte ulvejakta.

Beitenæringa er uten tillit til ulveforvaltningen etter at ulvejakta ble stoppa. Stormarkeringen foran Stortinget i dag synliggjorde den massive motstanden.

Foran Stortinget, og senere foran Klima- og miljødepartementet, var det et massivt oppmøte av engasjerte mennesker som markerte motstand og viste frustrasjon overfor statsråd Vidar Helgesens beslutning om å stanse den vedtatte ulvejakta i vinter. I følge Nationen var så mange som 2000 personer møtt frem for å demonstrere mot regjeringens ulvevedtak. 

Jakta, som var vedtatt av de regionale rovviltnemndene, er nødvendig for å få bestanden av norsk ulv ned på det målet som et flertall på Stortinget satte i fjor vår.  Helgesen fra Høyre mente på sin side at det ikke fantes lovhjemmel for å tillate jakten og stanset den like før jul.

-Vedtaket fra statsråden og departementet er et bestillingsverk. Statsråden har holdt Stortinget, rovviltnemndene og lokalsamfunnene for narr. Dette kan ikke Stortinget sitte å se på, sa Einar Frogner, styremedlem med ansvar for rovvilt i Norges Bondelag. Han var en av mange som holdt appell foran nasjonalforsamlingen.

Stemningen blant de mange hundre oppmøtte var svært god, og applausen og ropene hørtes ofte på Eidsvolls Plass.

-Ingen liker å bli holdt for narr og tilliten til ulveforvaltninga i den næringa jeg representerer har gått fra lav til nærmest fraværende med dette vedtaket.  Vi krever som et minimum at demokratiske vedtak følges opp av regjeringen. Vi oppfatter vedtaket til regjeringen som reint politisk. Gjeldende lovverk er ikke til hinder for at ulveforliket og bestandsmåla følges opp, fortsatte Frogner.

Ulveforliket er verdiløst

Markeringen ble avholdt like før statsråd Helgesen skulle møtte partiene bak ulveforliket.

-Ulveforliket er nå helt verdiløst og det legges opp til en forvaltning av ulv i Norge, som vil ende med at Hedmark og ulvesona blir et ulvereservat. Dette er dypt tragisk og totalt uakseptabelt.

Store konsekvenser

Til dagens markering var det satt opp busser fra både Hedmark og Oppland.  Spesielt Hedmark har tydelig fått merke konsekvensene av en voksende norsk ulvestamme.

-De som har opplevd et ulveangrep har kjent de belastningene og lidelsene det gir både for dyr og mennesker. Bare spør bøndene i Rendalen som mistet 25 prosent av sauene sine til ulv i sommer.  Mange slike opplevelser over tid gir konsekvenser for ei hel næring, sa Frogner.

-I Hedmark er det i dag rundt 70 prosent mindre sau på beite inne i ulvesona enn på midten av 90 tallet. Vi bønder skal produsere mat, og det er vi gode til. I det fylket jeg kommer fra klarer vi bare å utnytte 33 prosent av utmarksressursene våre. Rovdyr er årsaken til det.

Ville ikke møte demonstrantene

Etter appellene på Stortinget flyttet markeringen seg til Klima- og miljødepartementet. Helgesen ville ikke selv gå ut og møte demonstrantene, men noen utvalgte representanter fikk komme inn og møte statsråden. Frogner fra Bondelaget var en av dem.

Etter møte var han ikke videre oppløftet.

-Det kom veldig lite nytt under møtet og ministeren viste ingen tegn til bevegelse i forhold til tolkningene av Bern-konvensjonen. Slik vi ser det ligger det et stort  tolkningsrom her, kommenterer Frogner.

Var dette som forventet?

-Jeg hadde håpet at det ville være annerledes. Men vi får nå sette vår lit til forlikspartiene på Stortinget.

Hva blir neste steg nå?

-Vi vil fortsatt appellere til Storting og Regjering. Ellers så frykter jeg beitesommeren som kommer. Jeg frykter blodbad à la Rendalen langt utenfor ulvesonen med de konsekvenser det vil ha for fremtidig beitebruk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier i en kommentar til NTB at lisensvedtaket for ulv ligger fast, men at regjeringen vil se på muligheter for andre løsninger i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Krever at lisensfellingen gjennomføres

Hedmark Bondelag-leder Erling Aas-Eng krever at lisensfellingen av fire ulveflokker i Hedmark gjennomføres i vinter. Helgesen er på juridisk villspor, og regjeringen har full mulighet til å handle NÅ, mener Aas-Eng.

Stadig nye medlemsrekorder i Hedmark Bondelag, som nå er blitt det nest største fylkeslaget. Fra venstre: Margrete Nøkleby, Erling Aas-Eng, Berit Grindflek, Thomas C Meyer French og Lars Opsal jr

Setter stadig nye medlemsrekorder

Hedmark Bondelag økte medlemstallet med 89 i fjor, og er nå oppe i 5577 medlemmer. Med dette er Hedmark blitt landets nest største fylkeslag i Bondelaget.

Ulveaksjon Oslo 4. januar 2017

Hedmarkinger i tusentall markerte sin ulveprotest

Så mange hedmarkinger har det aldri vært på plassen foran Stortinget! Anslagsvis 2000 engasjerte bygdefolk aksjonerte mot klima- og miljøminister Vidar Helgesens stans av den planlagte lisensjakta på ulv.

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag og rovviltansvarlig

Møter "ulveminister" Helgesen

Einar Frogner, bonde fra Vang, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag, skal holde appell under den store ulve-protestaksjonen i Oslo 4. januar. Han er også en av fire personer som skal delta i møte med klima- og miljøministeren.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

- Dramatisk og uforståelig ulve-beslutning

- Ministeren går her på tvers av Stortingets vedtak, og har plukket fram juridiske spissfindigheter for å belegge det som åpenbart er en politisk beslutning om å gi opp den todelte målsetninga og opprette et regelrett ulvereservat, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Utmarksbeite

Kladdeføre for samarbeid om beiteforskning

Hedmark Bondelag og Naturvernforbundet samarbeidet om å støtte et forskningsprosjekt om utmarksbeite for storfe i rovdyrområder hos Høgskolen i Hedmark. Nå har Naturvernforbundet kommet med feilaktige og sterkt misvisende uttalelser, som overhodet ikke er forenlige med Hedmark Bondelags syn.

Våre samarbeidspartnere