Rovviltsaker er høyt prioritert

  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag har arbeid med beitedyr og rovvilt høyt på prioriteringslista.

Hedmark er det eneste fylket i landet som har bestander av alle de fem rovdyrartene jerv, ulv, bjørn, gaupe og kongeørn. Hedmark-landbruket har nå svært lang erfaring med å ha rovdyr tett innpå seg, og de utfordringer det gir.

Stortinget har bestemt at Norge skal ha levedyktige bestander av disse fem rovdyrartene. Samtidig er det fastlagt et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. Stortinget har altså fastlagt en todelt målsetning, om både rovvilt og aktivt jordbruk som utnytter beiteressursene.

Hedmark Bondelag arbeider for å opprettholde og utvikle dyrehold og jordbruk i alle deler av Hedmark. Bønder og grunneiere i rovviltområder må fortsatt kunne bruke beiteretten og beholde sin næringsvei.

Forvaltningen må være slik at det todelte målet ivaretas. I dag er det i stor grad ikke slik. Rovvilt skaper store problemer for dyrehold og dyrevelferd i mange deler av Hedmark, og det har dessverre vært en sterk nedgang i saueholdet i rovdyrutsatte områder i Hedmark. Ifølge Norsk Institutt for Bioøkonomi utnyttes bare 33 prosent av beiteressursene i Hedmark.

Hedmark Bondelag jobber derfor mye opp mot politikere, forvaltning, andre organisasjoner, bønder og andre aktører i næringa for å sørge for en rovviltpolitikk og -forvaltning som ivaretar også landbrukets interesser.

 

Kontaktpersoner:

Rovviltansvarlig styremedlem: Ingvald Lyngar Landet, Landet gård, 2480 Koppang, pb394@msn.com, tlf 95137617

Fylkesleder: Elisabeth Gjems, tel 97 97 60 33, elisabeth@ottershagen.no

Leder i Hedmark Bondelags rovdyrutvalg: Berit Grindflek, tel: 41 60 56 61, post@rendalenfjellridning.no

 

 

Møtte Fylkesmannen med rovdyr-paroler

30-40 personer fra store deler av Nord-Østerdal møtte opp for å markere sin misnøye med rovviltforvaltningen overfor Fylkesmannen i Innlandet. Et kraftfullt opprop og plakater var hva Fylkesmannens representanter fikk servert før det årlige beitebruksmøtet.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen i Akershus.

Budskap til statssekretær: Frykter stille utvidelse av rovdyrsonene

- Randsonen rundt ulvesonen tømmes for sau, og Hedmark Bondelag frykter «en stille utvidelse av rovdyrsonene», sa fylkesleder Elisabeth Gjems da statssekretær Widar Skogan ble med på rundtur i beiteprioriterte områder i Hedmark. Han fikk et sterkt møte med eks-sauebonde Marianne Hermansen Meidell fra Løten, som i høst leverer all sauen til slakt fordi hun ikke holder ut med rovdyrtapene.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og leder i Hedmark Bondelag Erling Aas-Eng i Nord-Østerdal i sommer i forbindelse med de ekstreme sauetapene der.

- Vil føre til et norsk ulvereservat

Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. - FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat. Et tillitsbrudd, sier Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag.

Ingen avklaring om erstatning

Beitebrukernes organisasjoner fikk ikke noe klart svar på hvordan årets ulvehjeringer i Nord-Østerdalen vil erstattes da de møtte regjeringen onsdag.

Besøk i Nord-Østerdal

- Man kan ikke forvalte ulv i et beiteområde

- Dette er utslaget av et uansvarlig sjansespill, og det vil skje hvert år i juni om ikke forvaltninga følger opp politikken, sa Lars Petter Bartnes da han besøkte sauebønder i Nord-Østerdal tirsdag.

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med feil tallbruk om ulv fra WWF og Naturvernforbundet

Tull med tall om ulv

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, tar et oppgjør med WWF og Naturvernforbundet om feil tallbruk om ulv. Her følger leserinnlegget, som har stått på trykk i Nationen, Bondebladet og en rekke Hedmark-medier.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Positivt ulvevedtak

Leder Erling Aas-Eng i Hedmark Bondelag er godt fornøyd med at klima- og miljøminister Vidar Helgesen har gjort et nytt vedtak om lisensfelling av ulv. Men han er skuffet over at Slettåsflokken ikke skal tas ut.

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Dramatisk stans i ulvejakta

- At ulvejakta nå er stanset er sterkt nedslående nyheter som vil få dramatiske konsekvenser for beite- og utmarksnæringa, sier leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng.

Erling Aas-Eng, Ingrid Bentzen, Kristofer Dybeck og Vidar Helgesen

Trysil-bønder markerte motstand mot Helgesen

Bondelaget med tydelig beskjed til Vidar Helgesen i Trysil: Ulv utgjør fortsatt stor fare for skade på beitedyr. Det foreligger ikke noe juridisk hinder for den vedtatte lisensfellinga. Stortingets vedtak må gjennomføres nå!

Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Politisk narrespill fra Helgesen

– Vidar Helgesen viser tydelig at han ikke er opptatt av å følge opp bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Lovforslaget han har lagt fram i dag vil snevre inn mulighetene til å følge vedtatt rovviltpolitikk, sier lederen i Hedmark Bondelag.

Erling Aas-Eng og Vidar Helgesen

Helgesen møter ikke Stortingets bestilling

Vidar Helgesen har blitt bedt om å komme tilbake til Stortinget med en løsning slik at Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv kan oppnås. Det gjør han ikke med det nye lovendringsforslaget som han la fram denne uka.

Våre samarbeidspartnere