Hedmark Bondelag har årsmøte i mars hvert år.

I forkant av årsmøtet blir årsmelding for det foregående året produsert. Se menyen til høyre, så finner du egen fane for årsmeldingene. Vi produserer kortfattede årsmeldinger på fire sider, med vekt på bilder og leservennlighet.

Vi legger også ut sentrale dokumenter til årsmøtene, se eget menypunkt til høyre. Her finner du også Hedmark Bondelags årshjul, som er det styrende dokumentet for aktivitetene gjennom året.