Vil du bli vår nye kollega?

Publisert 30.04.2018
  • Tips en venn om denne siden

Vi har ledig et vikariat som rådgiver i administrasjonen i Hedmark Bondelag fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, i forbindelse med at Margrete Nøkleby skal vikariere som næringspolitisk sjef i Norges Bondelag.

Margrete Nøkleby (i midten på bildet) skal være næringspolitisk sjef hos Norges Bondelag i Oslo i ti måneder. Det skal nå tilsettes en rådgiver-vikar for å gjøre trioen på fylkeskontoret komplett. Til venstre: Førstekonsulent Anne Rustad. Til høyre: Vikarierende organisasjonssjef Guro Breck. Foto: Morten Berntsen

 

Organisasjonssjef i Hedmark Bondelag, Margrete Nøkleby, skal være næringspolitisk sjef i Norges Bondelag i perioden 1. juni 2018 til 1. april 2019. 
Vikariatet er på ett år, og er dermed to måneder lengre enn Nøklebys vikariat, og enn det som først ble annonsert.

Rådgiver Guro Breck er tilsatt som vikar i organisasjonssjefstillingen i Hedmark Bondelag i denne perioden. 

Det er nå utlyst vikariat for rådgiverstillingen, med søknadsfrist 13. mai. Se stillingsutlysningen på Finn: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=118929280

Det søkes etter en samfunnsengasjert og positiv rådgiver med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken. 

Vi kan tilby varierte og spennende arbeidsoppgaver:

  • Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglige spørsmål 
  • Rovdyrpolitisk arbeid 
  • Organisasjonsarbeid og medlemskontakt 
  • Økonomi 
  • Informasjonsarbeid

Den som blir ansatt bør ha god kjennskap til landbruk og interesse for organisasjons- og informasjonsarbeid. Evne til å jobbe i team, ta initiativ og godt humør blir også satt pris på. Søkere som har høyere landbruksfaglig utdanning og relevant erfaring innen landbruk eller organisasjonsarbeid vil bli foretrukket.

Vi har godt arbeidsmiljø, lokaler i et landbruksfaglig miljø på Blæstad i Vang og fleksitid. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet, og det tilbys gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt gjerne organisasjonssjef i Margrete Nøkleby, 977 13 367 eller personalsjef Catharina B. Andersen, 905 15 152. 

Kort søknad med CV sendes innen 13. mai 2018 til Norges Bondelag: stilling@bondelaget.no

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere