Einar Myki utalte følgende:

Vi i Bondelaget har store forventninger til at Trygve klarer å levere framover. Det er viktig for landbruket, for Hedmark, Senterpartiet og de andre rødgrønne partiene.

På årsmøtet i Norges Bondelag forrige uke fikk Brekk utdelt et brekkjern for å kunne bryte opp låsen inn til Jens og Sigbjørns pengebinge. Jeg forutsetter at Brekk gjorde brekket i løpet av helga, for han viste nok allerede da at han ikke hadde mange dagene på seg.

Når dørene er åpnet er det viktig at de går lett så det er enkelt å komme inn. Vi vil derfor overlevere Trygve ”Verktøy på boks” for å kunne smøre dørhengslene, slik at de går lett uten å knirke.

Vi håper dette vil hjelpe til for at Trygve skal få gjort nødvendige grep for å oppfylle landbruksmeldingas mål om økt matproduksjon til en økende Norsk befolkning. 

Les mer om da Brekk fikk brekkjern her.