I panelet deltar blant andre (fra venstre) Anita Ihle Steen, Einar Busterud, Nils A Røhne og Marte Larsen Tønseth.

Blæstaddagen er i år torsdag 6. juni, og begynner å bli et tradisjonsrikt arrangement. For åttende gang inviteres publikum inn på tunet på Blæstad i Vang for å bli nærmere kjent med fagmiljøene og kompetansen som vokser og utvikler seg på Landbrukssenteret Blæstad og Høgskolen i Innlandets institutt på Blæstad.

Politisk debatt om jordvern

På ettermiddagen, kl 16, blir det debatt om jordvern på Hedmarken. Dette er et høyaktuelt tema.

I panelet deltar følgende:

  •  Nils A Røhne, Ap, Stange, ordfører
  •  Einar Busterud, BBL, Hamar, ordfører
  •  Anita Ihle Steen, Ap, Ringsaker, ordfører
  •  Marte Larsen Tønseth, Sp, Løten, ordførerkandidat
  •  Truls Gihlemoen, Frp, Stange
  •  Knut Fangberget, Høyre, Hamar, varaordfører
  •  Lars Opsal jr, Jordvernalliansen i Hedmark, talsperson

Debatten ledes av HAs sjefredaktør Carsten Bleness.

Det ventes harde verbale dragkamper mellom politikerne fra de fire Hedmarken-kommunene i debatten.

Stange kommune er i innspurt med høring av kommuneplanens arealdel. Høringsfristen er faktisk samme dag som Blæstaddagen finner sted. I etterkant skal politikerne fatte de endelige beslutningene. Så mye som 400 dekar dyrket mark er foreslått omdisponert i Stange.

Jordverndiskusjonene på Hedmarken preges ofte av at Hamar kommune klager på «trangboddhet», mens nabokommuner vil åpne opp for bruk av dyrket mark for å konkurrere om nye innbyggere og næringsetableringer.

Samtidig tar dobbeltsporet jernbane og E6-utbygging store mengder dyrket mark. Stange, Hamar og Ringsaker bruker fort opp sin naturlige andel av det innstrammede nasjonale jordvernmålet gjennom samferdselsutbyggingene. Etter at Stortinget vedtok sin jordvernstrategi skal årlig nasjonal omdisponering ned med en tredel, fra maksimalt 6000 dekar årlig til maksimalt 4000 dekar årlig. Dette forplikter kommunene til å stramme inn sin politikk.

Vedrørende jernbane kommer det stadig nye momenter. Nylig ble det klart at Bane NOR vil anlegge en diger togparkering på Skattumshagen i Vang, noe som vil ta 55-85 dekar dyrket mark.
Ved utbygging av dobbeltsporet jernbane er det hittil lagt opp til en 300 meter lang kulvert ved Steinerskolen, noe som ville gagne jordvernet og jordbruket. Nå vil Bane NOR kutte kulverten ned til bare 125 meter.

Fagforedrag, innovasjonspris og jubileum

Blæstaddagen inneholder flere aktuelle temaer, og arrangementet er myntet både på folk på Hedmarken som vil bli nærmere kjent med Blæstad, og på bønder og andre med tilknytning til landbruksnæringa. For jordbruket er det høyaktuelle temaet de store klimaproblemene, både i form av for mye nedbør og i form av tørke.
Atle Hauge fra NIBIO tar for seg behov for drenering og vanning i et endret klima under Blæstaddagens fagforedrag.

Videre skal SpareBank 1 Østlandet og Hedmark Bondelag dele ut sin felles innovasjonspris denne dagen. Prisen er myntet på studenter og skoleelever som har utviklet ideer som kan fremme og utvikle landbruket i en positiv retning innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi og landbruksteknikk

På Blæstaddagen markeres også et jubileum: Det er nå ti år siden Landbrukssenteret Blæstad ble åpnet. Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, Hedmarken landbrukskontor, Hedmark Bondelag, Høgskolen i Innlandet, Hedemarken Regnskap, Landkreditt og Vang Almenning ser stor nytte i å holde til under samme tak, og vil derfor markere dette jubileet.
Det er de samme virksomhetene som sammen arrangerer Blæstaddagen.

I tillegg blir det Farmen-konkurranse, stands, maskinutstilling, markvandringer og god stemning på tunet. Smaksprøver på helgrillet lam fra Nortura, og salg av mat og drikke.

Se hele programmet for dagen her:
http://blaestad.no/wp-content/uploads/2019/05/ENDELIG-Plakat_A3_2019-003.jpg

Hjertelig velkommen til Blæstaddagen!