Utfordret Dale på matematikk og inntektsberegning

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Leder i Hedmark Bondelag, Erling Aas-Eng, utfordret på Norges Bondelags årsmøte landbruks- og matminister Jon Georg Dale på ei matematisk nøtt, siden han stadig vil regne inntektsutvikling i prosent.


Erling Aas-Eng, leder i Hedmark Bondelag

Jon Georg Dale gjestet Norges Bondelags årsmøte 6. juni 2018. Erling Aas-Eng hadde sett seg lei på at Dale stadig refererer landbrukets inntektsutvikling i prosent, noe som ikke synliggjør reell utvikling opp mot andre grupper. Det er et stort gap mellom landbruket og snittet for andre grupper i samfunnet.

Her er Aas.Engs innlegg og spørsmål til Jon Georg Dale:

Tallene fra Budsjettnemnda for jordbruket viste foran årets jordbruksforhandlinger en kraftig inntektsnedgang i jordbruket fra 2016 til 2018, samtidig som den gjennomsnittlige lønnsveksten for andre grupper i samfunnet har økt betydelig. Inntektsgapet hadde dermed økt med 41.500 kroner per årsverk ved inngangen til årets oppgjør de siste åra.

Årets oppgjør ga en inntektsvekst for jordbruket på 11.700 kroner mot 19.300 kroner for andre grupper. Avstanden øker altså ytterligere. 

Den nedslående virkningen av årets oppgjør er at vi har økt inntektsgapet til andre grupper fra 2016-2019 med nesten 50.000 kroner!

Dette kan ikke fortsette!

Statsråden har stadig ønsket å regne inntektsutvikling i prosent. Men nå har jeg ei matematisk nøtt til deg, Dale: Er det virkelig mulig å redusere dette inntektsgapet, slik som Stortinget har vedtatt, ved å regne med prosentvis lik inntektsutvikling i landbruket sammenliknet med andre grupper i samfunnet?

Dale svarte Aas-Eng slik: 

- Måten vi måler inntekt i landbruket på innebærer at det ikke er mulig å sammenlikne bønder med lønnstakere. Det vi derimot kan måle, er inntektsutvikling. Og inntektsutvikling måles i prosent - slik er det. Hvis prosenten er høy nok, reduserer den gap. Og er den ikke høy nok, reduserer den ikke inntektsgap, sa Dale, og la til:

- Det er enighet i Stortinget om at markedsbalanse er en forutsetning for å bedre inntektsutviklingen. Derfor må det uansett på plass først.


Landbruks- og matminister Jon Georg Dale

 

 

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere