Innlederne Einar Myki -HB, Svein Førde- NNN og Ottar Olden -Tine Meierier i Brumunddal trakk alle frem viktigheten av at det produseres mat i Norge og at det er mange arbeidsplasser knyttet til norsk matproduksjon og videreforedling av maten.  
  

Fra salen kom det mange spørsmål og mange var opptatt av at det importeres stadig mer mat,
matkjedene får stadig større overskudd, behovet for forskning på og kostnadsnivået i Norge er så høyt at vi trenger et sterkt tollvern i Norge.
  
  
I foredraget snakket bla Jonas Gahr Støre om hvordan makten nå forskyver seg sørover og østover i verden, krisen i Europa og at forskjellene internt i mange land blir større. Han var opptatt av WTO, og mente at Norge var tjent med en ny avtale. Gahr Støre beskrev en situasjon i verden der en stor del av verdens befolkning er feilernærte, og mange fattige bruker en stor del av sin lønn på mat. 1 milliard går sultne til sengs hver dag og 1 milliard regnes som overvektige. Han snakket også om at høykostnadslandet Norge har tollsatser på mange produkter. På spørsmål om utnyttelsen av vårt handlingsrom mht kronetoll og %-toll trakk han frem at han som utenriksminister hadde vært sentral i å innføre %-toll på melkeprodukter. Han avviste ikke at han på nytt kunne se på toll som et virkemiddel for økt beskyttelse av norske produkter og norske arbeidsplasser i landbruket og næringsmiddelindustrien.

Styremedlem i HB Thomas Meyer French klarte å få opp temperaturen i salen med sitt innlegg til Utenriksministeren.

Les også artiklene i Hamar Arbeiderblad  og i Østlendingen