Tørkesommer: Erstatning for avlingssvikt

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Tørke

Årets tørke kan få betydelige konsekvenser for matproduksjonen og fôrsituasjonen, og mange kan være berettiget til erstatning for avlingssvikt. Meld fra til landbrukskontoret så raskt som mulig etter at skaden har oppstått!

Selv om det i deler av Hedmark har kommet en del nedbør i det siste, er det fortsatt stor bekymring for avlingene på åker og eng. Trolig vil mange i år være berettiget til erstatning ved avlingssvikt. En betingelse for slik erstatning er at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt.

Vårt klare råd er at du melder fra til landbrukskontoret så snart skaden oppstår. Hvis du venter til etter at du har høstet, er det for sent.

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå."

Ta bilder og dokumenter det du har gjort. Det er også viktig å dokumentere at du har gjort det du kan for å redusere skadeomfanget, men uten vanning er det lite som hjelper i tørken.

Send en e-post til kommunens postmottak eller direkte til landbrukskontoret for din kommune:
Oppgi navn, org.nummer og hvilke gårds- og bruksnummer som er rammet, og hvilke vekstgrupper som er berørt. Videre må omfanget anslås (kanskje har noen skifter klart seg bedre...) og dokumentasjon av avlingssvikten (ta bilder! - både oversiktsbilder og nærbilder).

Les mer om ordningen og kravet til dokumentasjon, gode råd, osv. på:

 

 

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere