Fra venstre Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), Knut Storberget (Ap), Karin Andersen (SV), Erik Ringnes (V), Geir Byberg (KrF), Gunnar Gundersen (H) og Tor Andre Johnsen (Frp) ble utnevnt til Hedmarks første offisielle bondevenner.

 

Norges Bondelag har denne våren en kampanje kalt Bondevenn.

Alle bondelagets lokallag skal utnevne bondevenner i løpet av de kommende ukene.

Først ut som bondevenner i Hedmark er følgende:

Knut Storberget (Ap), Karin Andersen (SV), Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), Geir Byberg (KrF), Erik Ringnes (V), Gunnar Gundersen (H) og Tor André Johnsen (Frp). Samtidig som de ble utnevnt som bondevenner, fikk de utdelt grønne, fine t-skjorter med teksten BONDEVENN.

Bondevenn-kampanjen er nært knyttet opp mot 2013s store begivenheter: Jordbruksforhandlingene og stortingsvalget.

Målet med kampanjen er å få oppmerksomhet om følgende budskap:

  • Verden trenger mer mat, og Norge må øke sin matproduksjon
  • Bonden trengs for å gjøre dette
  • Vi er bekymret for framtidas matproduksjon – men vi er klare til å produsere mer mat om vi får tilstrekkelige rammebetingelser
  • Inntektsnivået i landbruket må være konkurransedyktig om vi skal få rekruttering
  • Landbruket er en viktig verdiskaper med 90.000 arbeidsplasser i og i tilknytning til matproduksjonen
  • Norsk kortreist mat står på spill

Kampanjen pågår fra 11. mars til 10. april

Utdelingen fant sted i kjølvannet av Hedmark Bondelags landbrukspolitiske debatt, hvor det kom fram et stort sprik mellom partiene i landbrukspolitikken. Stemningen var likevel positiv og jovial, noe den fortsatt var under utdelingen av Bondevenn-t-skjortene. Men om enkelte av mottakerne med utnevningen også følte seg en smule bondefanget, skal ikke være sagt…

 

Fra venstre Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Knut Storberget, Karin Andersen, Geir Byberg, Tor Andre Johnsen, Gunnar Gundersen, Bondelags-leder Nils T Bjørke og Erik Ringnes hadde en svært god tone etter debatten og bondevenn-utnevnelsen.

Tor Andre Johnsen og Gunnar Gundersen ymtet om at de kanskje kledde skjorte bedre enn t-skjorte.