Avtroppende fylkesleder Erling Aas-Eng og møteleder Kjersti Rinde-Omsted forbereder årsmøtet i Hedmark Bondelag.

Hedmark Bondelags årsmøte finner sted på First Hotel Victoria i Hamar fra onsdag 20. til torsdag 21. mars.

Kl 17 onsdag 20. mars blir det debatt om landbruk og landbrukspolitikk, med følgende tittel:
Hvordan lykkes med grønn vekst og utvikling i Innlandet?

Utgangspunkt for debatten er at vår region har særdeles gode forutsetninger for å ta en nasjonal spydspiss-rolle i grønn sektor, bioøkonomi og matproduksjon når Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet.

Hedmark og Oppland har til sammen 20 % av landets jordbruksareal og 20 % av landets verdiskaping (bruttoprodukt)
innenfor jordbruk, jakt og viltstell (2017-tall). Hvilke muligheter gir dette for det nye Innlandet? Hvordan legge til rette for å utvikle dette og ta en (enda) sterkere nasjonal posisjon i det grønne skiftet?

Tilknyttet dette kommer ventelig temaer som klima, rovdyr, andre vilkår for utvikling av matproduksjonen og matsikkerhet opp.

Vi har et meget solid beite av topp-politikere til å ta for seg disse spørsmålene og temaene:

• Bjørnar Tollan Jordet (SV, fylkestingsrepresentant)
• Nils Kristen Sandtrøen (Ap, stortingsrepresentant)
• Emilie Enger Mehl (Sp, stortingsrepresentant)
• Oluf Maurud (leder i Innlandet KrF)
• Erik Ringnes (V, fylkestingsrepresentant)
• Kristian Tonning Riise (H, stortingsrepresentant)
• Tor André Johnsen (Frp, stortingsrepresentant) / repr fra fylkespartiet

Debattleder er Aslak Bonde.

Debatten varer i ca halvannen time til kl 18.30, og er åpen for de som måtte være interessert i å komme.

Media er velkommen til hele årsmøtet.

For øvrig forløper årsmøtet slik (komplett program):

20. mars 2019:

Kl.10.00   Ankomst og registrering, kaffe og biteti

Kl.10.30    Åpning av årsmøtet ved møteleder Kjersti Rinde Omsted
Kulturelt innslag ved Håvard Lillebo

Sak 1   Navneopprop
Sak 2   Godkjenning av innkalling
Sak 3   Godkjenning av saksliste
Sak 4   Åpent eller lukket møte
Sak 5  Valg av to til å skrive under protokoll sammen med møteleder

Kl.11.00  Sak 6   Fylkesleders tale ved Erling Aas-Eng

Kl.11.40  Sak 7 Hedmark Bondelags årsmelding 2018

Kl.11.50 Sak 8  Hedmark Bondelags regnskap 2018

Kl.12.00 Lunsj

Kl.13.00 Sak 12 Regionreform og organisasjonsprosess i Hedmark Bondelag og Oppland Bondelag, ved Einar Frogner (NB) og Lars Opsal jr (HB)

Kl 13.30 Sak 11 Den landbrukspolitiske situasjonen og jordbruksforhandlingene ved Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag

Kl 14.10:    Pause

Kl.14.30   Generaldebatt

Kl.16.30   Pause med noe å bite i

Kl.17.00  Sak 13 Debatt om landbruk og landbrukspolitikk: Hvordan lykkes med grønn vekst og utvikling i Innlandet?
Debattleder: Aslak Bonde
Panel:
• Bjørnar Tollan Jordet (SV, førstekandidat til fylkestinget)
• Nils Kristen Sandtrøen (Ap, stortingsrepresentant)
• Emilie Enger Mehl (Sp, stortingsrepresentant)
• Oluf Maurud/ny leder i Innlandet (KrF)
• Representant fra fylkespartiet (V)
• Kristian Tonning Riise (H, stortingsrepresentant)
• Tor André Johnsen/repr fra fylkespartiet (Frp)

Kl.18.30   Avslutning for dagen

Kl.20.00   Middag og sosialt samvær
 

21. mars 2019:

Kl.07.30   Frokost

Kl.09.30 Sak 9   Hedmark Bondelags arbeidsplan/årshjul for 2019
Kl.09.45  Sak 10  Hedmark Bondelags rammebudsjett for 2019

Kl.10.00 Sak 14  Overproduksjon av kjøtt og forbrukertrender knyttet til klima, dyrevelferd og helse: Bonden havner i skvis – hva bør næringa gjøre? ved administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein.
Debatt.

Kl.11.00   Pause
    
Kl.11.15 Sak 15  Valg
- Valg ifølge lagets lover
- Fastsetting av godtgjøring

Kl.13.00   Avslutning og lunsj

Det blir lederskifte på Hedmark Bondelags årsmøte. Valgkomiteen innstiller på at Elisabeth Gjems overtar ledervervet etter Erling Aas-Eng. Med dette får Hedmark Bondelag sin første kvinnelige leder. Les mer om valgkomiteens innstilling her.

Timeplanen i wordformat og utvalgte årsmøtedokumenter finnes her.

Hjertelig velkommen til delegater, gjester, media og de som vil overvære den politiske debatten!