Programkomiteen har samlet et knippe gode fagfolk på temaene Marked, Økonomi, Inspirasjon, Dyrevelferd, Klima/miljø og Teknologi. Program kan du se og påmelding kan du gjøre her.

Her kan du lese mer om en del av foredragsholderne og foredragene.

 

Toppfolk fra NHO, Det norske Veritas, Mattilsynet og Rådhuset Vingelen

Hedvig Rognerud fra Rådhuset VingelenDet blir en blanding av fellesforedrag og parallellsesjoner på 45 minutter. I tillegg gjentar vi suksessen med et foredrag om livet på en gard. Denne gangen får vi med oss Hedvig Rognerud fra Rådhuset Vingelen med foredraget: Ett tun, flere generasjoner og mange roller – til glede og besvær? Rognerud er daglig leder i Rådhuset Vingelen og arbeider med rådgiving knyttet til endringsledelse, leder- og teamutvikling, generasjonsskifte og omstillingsprosesser. Hun har også bloggen: Fjellcoachen

 

 

Jon Kristiansen, foto: NHO InnlandetDet er NHO Innlandets sjef Jon Kristiansen som skal starte showet. Han er opptatt av Innlandets behov og muligheter. Og ikke minst hvilke behov og muligheter landbruket har i landets største landbruksregion. Jon startet i NHO Innlandet i sommer og kom fra jobben som administrerende direktør i GD.

 

 

Anja Fyksen Lillehaug, Harald Gjein og Elisabeth Sæther i LandbrukspoddenHvordan jobber næringa og Mattilsynet best mulig sammen for god dyrevelferd på norske gårdsbruk? Det snakker Anja Fyksen Lillehaug fra Norges Bondelag og Harald Gjein som er Mattilsynets sjef om i Landbrukspodden til Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Det vil de også snakke om på Landbrukshelga.

 

Sven MollekleivSven Mollekleiv fra Det norske Veritas, også kjent som president i Røde Kors, kommer. Han får æren av å avrunde helga med foredraget "Fra risiko til muligheter og bærekraftige løsninger".

 

 

 

 

 

Thor Gotaas som aperitiff før middagen

Thor Gotaas serverer historier til aperitiffen før middagen.Før middagen kommer Hedmarkens kunnskapsrike skravlekopp Thor Gotaas. Hva mener han egentlig om Innlandet? Han har i allefall utallige historier om ulike "innlendinger". Gled dere til denne verbale aperitiffen før vi får servert treretters Innlandsmeny.

 

 

 

 

 

 

Valgets kval blant parallellsesjoner

Alle foredragene som er beskrevet over er fellesforedrag. I tillegg kan du velge blant 24 kurs, og her blir det valgets kval! Noen vil oppleve kollisjoner når vi har samlet så mange gode foredragsholdere. Uansett skal det være noe for enhver smak i løpet av de fem bolkene vi har à 45 minutter. Under blir alle nevnt, og noen med litt fyldigere omtale uten forkleinelse for de andre. Programkomiteen er skikkelig stolte av programmet og alle de vi har fått med oss på laget.

 

Bygdeutviklingsprisvinnere fra begge fylker blant foredragsholderne

Line og Kjell Gudmund Svien, TyinlamÅAnnette og Børe Voldrets vinnere av Innlandets Matpris og Bygdeutviklingsprisen for Oppland, Tyinlam, skal fortelle om sin vei til markedet, gjennom sosiale medier.

BU-prisvinnerne fra Hedmark, Annette og Børre Vold, vil sammen med Karoline og Erling Vold fortelle om sitt mangesysleri på gardene sine i Stange Vestbygd. Mangesysleri kan være både inspirerende og lønnsomt. Her kan nevnes jordbær, kylling, korn, skog, ølproduksjon og berømte takmalerier.

Erling og Karoline Vold her fra ei tidligere Landbrukshelg der de var deltakere. Nå er de tilbake som foredragsholdere om garden sin og mangesysleriets bidrag til resultatet på garden.

 

Under overskriften inspirasjon blir det også foredrag om Gründer - veien fra idè til forretning. Dette er det prosjektleder for Gardgründer Gudbrandsdalen, Ingvild Aarhus fra Skåppå som vil holde.

Eli Grøntoft Dybdal og Marita Aanekre fra Inn på tunet Inn på Tunet Innlandet SA er et samvirke for Inn på tunet-bønder i Innlandet. Daglig leder Eli Grøntoft Dybdal og IPT-bonde og medeier i samvirket, Marita Aanekre, vil holde foredraget "Profesjonalisering av Inn på tunet-næringa".

 

 

 

 

 

 

Gunhild og Ole Asmund Sylte blant frilandsgrisene.Småskalsproduksjon og marked vil Bonden Sylte (Gunhild og Ole Asmund Sylte) fra Fåvang snakke om sammen med prosjektleder for Matnyttig i Norsk Bonde- og småbrukarlag, Rebekka Bond.

 

 

 

 

Innovasjon Norge er en viktig medspiller i alle utviklingsprosjekt, små og store, både som sparringspartnere og på finansieringssida. Innovasjon Norge Innlandet stiller med tre rådgivere på foredraget "Muligheter med Innovasjon Norge". Her stiller Olve Sæhlie på temaet Bioenergi, Mari Pandum om tema Bygdenæring og Tom-Arild Fredriksen om IBU-midler og lån i tradisjonelt landbruk. 

 

Markedet for grøntsektoren

Morten N. Andersen fra GPSMorten N. Andersen i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd (GPS) vil snakke om samhold, markedsbalanse og økt norskandel. Hvilke muligheter og utfordringer har vi i grøntsektoren knyttet til myndighetenes mål og det som ligger i visjonen til GPS? blir hans tema. Hvordan kan vi dra lasset sammen og hvordan greier vi å nå ut med det «glade budskap» til produsentene?

 

 

 

 

Fakta, fakta, fakta

Ragna Kronstad med gode representanter for de som skaper godt samspill med naturenI dagens fake-news og tabloide verden, er det lett å rote seg bort fra fakta om sammenhenger. I podkasten Verdibørsen på NRK (trykk på innslaget "Jeg elsker kjøtt") snakker Ragna Kronstad, agronom og kommunikasjonsrådgiver i Sabima, om sammenhenger i økosystemet i et selskap med vegetarianere. Vegetarianer- og vegan-bølgen er over oss, og det er lett å glemme hvordan landbruk med husdyrproduksjon samspiller med naturen. Ragna forteller om dette i podkasten og hun vil fortelle om dette i foredraget "Hvorfor og hvordan er husdyr viktig for biologisk mangfold?"

Hun gir oss ytterligere faktainformasjon her:

"24% av de truede artene våre lever i kulturlandskapet. Husdyrhold i samspill med naturen er en viktig for å bevare artsmangfoldet. Hvordan bonden driver har enormt å si for bevaring av bier og blomster. Hvorfor skal vi overlate det til folk i byene til å redde biene våre? Det vi kaller kulturlandskapet, eller det artsrike kulturlandskapet, er landskapet som er påvirket av menneskelig bruk i tusenvis av år. Her lever til sammen 565 truede arter.  De fleste av disse er biller, sopper, sommerfugler, karplanter og vepser og er avhengig av drift og skjøtsel for å overleve. I møte med klimaendringer trenger vi biologisk mangfold mer enn noen gang. Pollinering kan bli redusert hvis ikke villbier, humler og andre bestøvende insekter beholder leveområdene sine. De gamle kulturlandskapene er robuste økosystemer som har betydning for landskapets evne til å tilpasse seg et endret klima."

 

Garden min - jorda mi og skogen min - hvordan oppnå mer?

Sverre Lang ReeHvordan kan jeg oppnå mer med mindre innsats? Garden din og dine forutsetninger for optimal drift. LEAN er et verktøy for å optimalisere drifta. Sverre Lang Ree tar utgangspunkt i sin gard og forteller om hvordan han bruker verktøyet LEAN for å oppnå mer med mindre innsats. På garden i Stange produserer han skinkegriser til St Kristina langtidsmodnede spekeskinker, økologiske poteter og korn. LEAN handler om forbedringsarbeid, innkjøpsrutiner og kvalitetssikring, noe som har gitt gode resultater, sier han.

 

 

Arnfinn SjøsethNår vi er inne på optimalisering, må vi også tenke på rammer utenfor egen gard, men som vi sjøl kan være med å påvirke. Arnfinn Sjøseth fra Felleskjøpet Agri vil snakket om kornet fra bonde til forbruker - hvordan skal vi sikre en kostnadseffektiv vei? Arnfinn har jobbet med plantekultur i Felleskjøpet i en mannsalder. Han har bred erfaring fra alle deler av kornområdet fra såkornproduksjon til kornlogistikk.

 

 

Anne Guri Kløvstad fra Mjøsen Skog ser nærmere på grunnlaget for tømmer, granplanta!I skogen kan vi også oppnå mer. Mjøsen Skog v/skogbruksleder Anne Guri Kløvstad og styremedlem Lisbet Rustad vil snakke om EDEL og Allma og Skogfond. Hvordan kan vi tjene mer penger på skogen vår? Anne Guri Kløvstad kommer med følgende teaser om foredraget: "Presisjonsskogbruk EDEL er kort og godt en bruksanvisning for hvordan skogeieren kan øke volumet og verdien i egen skog med 50% prosent. Bruk av  skogfond til investering i skogkultur som grøfterensk, markberedning, planting og ungskogpleie gir skattefri andel. I tillegg gis det ofte tilskudd. Det er lønnsomt å investere i egen skog! Me bruk av Allma skogbruksplan har  man til enhver tid oppdatert skogbruksplan tilgjengelig på Iphone, Ipad og etterhvert android smarttelefon".

 

Klima og teknologi

Eivind BergsethVi har flere bolker om klima, miljø og teknologi. God agronomi er første bud for et klimavennlig landbruk. Og grunnlaget legges i jorda. Eivind Bergseth, rådgiver på hydroteknikk, i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet vil ta for seg agronomi og drenering. Endret klima og tette grøfter - hvordan går vi løs på dette?, spør vi. Og Bergseth er mannen som kan gi noen gode svar.

 

Åsmund Langeland

Fra Norsk Landbruksrådgiving Innlandtet kommer også Åsmund Langeland. Han er rådgiver på korn og klima og jobber med tradisjonell planterådgiving, klimatiltak i landbruket og med presisjonslandbruk. Han vil snakke om ny teknologi for bærekraftig planteproduksjon.

 

 

Rune LostuenKusignal sammen med moderne teknologi. Kan dette være framtidens suksessfaktor? Rune Lostuen er drøvtyggerfôringens svar på Arne Brimi. Særdeles kunnskapsrik gudbrandsdøl som har jobbet snart 20 år i Felleskjøpet med fôring av drøvtyggere.

Felleskjøpet og Tine har nå gått sammen og dannet et eget teknologiselskap, Mimiro. En representant for Mimiro vil snakke om datainnsamling i landbruket og hvordan dette kan brukes for den enkelte gardbruker.

 

 

Eli Hveem KrogstiNår vi først er inne på ku og teknologi, presenterer vi også foredraget "Klimakua" - hvordan kan storfe ta ansvar for å redusere klimautslipp fra landbruket? Dette vil Eli Hveem Krogsti fra Tyr og Sverre Lang Ree fra Geno snakke om. Begge to har mastergrad fra husdyrfag på NMBU. Sverre leder et GENO-prosjekt som har som mål å redusere utslipp av metangass hos NRF med 20 %. Eli er organisasjonsansvarlig i Tyr og driver kjøttproduksjon på gard i Veldre.

 

Biogass på gardsnivå er et aktuelt tema for mange. Stortinget har sagt at 30% av husdyrgjødsla skal gå til biogass i framtida. Er dette realistisk? Er dette lønnsomt? Kan det være aktuelt for deg? Svein Guldal fra Norges Bondelag vil si litt om mulighetene og økonomien i denne teknologien.

Solceller fra Stange EnergiEn annen teknologi som er i vinden, eller rettere sagt i sola, er solcelleanlegg. Kan dette være noe for din gard? Dette vil solsjefen i Stange Energi, Ove Nordahl prøve å belyse i sitt foredrag. Stange Energi har hatt stor suksess som leverandør av solcelleanlegg på Innlandet, både til privatboliger, næringsbygg og driftsbygninger. Det er deres egne ansatte som står for prosjektering, montering og overleverlevering.

 

Psykisk helse og dyrevelferd

Dette er et tema som aldri vil bli uaktuelt. Norske husdyrbønder er i verdensklasse når det gjelder dyrevelferd, men vi må alltid ha fokus på det. De fleste har gode rutiner som sikrer god dyrevelferd, men vi ser også at det er en del å jobbe med. Røkteren er den viktigste brikken i arbeidet, og bondens psykiske helse er svært viktig. Den psykiske helsa vil variere over tid. Vi kan alle kjenne at det butter imot, over lengre eller kortere tid.

Derfor har vi satt både dyrevelferd og psykisk helse på programmet med flere foredrag.

Vi vil ha foredrag som omhandler dyrevelferd spesielt rettet både mot fjørfe, gris, mjølkeku og storfe ellers. Noen er rettet direkte på dyrevelferd og noen med kombinasjon mot psykisk helse.

Til å holde disse foredragene, har vi fått med oss Guro Vassdal i Animalia, Olav Østerås i Tine, Odd Magne Karlsen i Nortura, Guro Alderslyst i Tyr og Linn Thorud i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

Guro VassdalGuro Vasdal har sin bakgrunn fra NMBU hvor hun tok en doktorgrad i etologi og husdyrmiljø (2010). Hun jobber i Helsetjenesten for Fjørfe i Animalia, som prosjektleder for forskningsprosjektet « Kyllingscore- nye velferdsindikatorer for slaktekylling». Hun har også ansvar for blant annet dyrevelferdsprogrammene for kylling og kalkun.

 

 

Olav ØsteråsOlav Østerås er veterinær og regnes som storfehelsens far i Norge. Han har doktorgrad i organisert jurhelsekontroll og mastittbekjempelse, og var flere tiår leder i Helsetjenesten for storfe, med forebyggende helsearbeid, dyrevelferd, melkekvalitet og redusert antibiotikabruk som viktigste fanesaker. Olav er nå professor på NMBU og fagspesialist i TINE. Han høstet stor internasjonal anerkjennelse da han nylig mottok en hederspris fra International Dairy Federation (IDF) på organisasjonens årskonferanse i Sør-Korea.

Odd Magne KarlsenOdd Magne Karlsen er bosatt i Sandnessjøen og har hele landet som arbeidsfelt som Fagsjef svin i Nortura. Han er utdannet veterinær med tilleggsutdannelse fra European College of Porcine Health Management, og har lang erfaring med egen praksis og rådgivning på svin. God dyrevelferd og helse hos gris er en av hans hjertesaker!

 

 

Linn ThorudGuro AlderslystGuro Alderslyst er informasjonsansvarlig i Tyr og Linn Thorud er HMS-rådgiver i NLR Innlandet. Begge er opptatt av sammenhengen mellom psykisk helse og dyrevelferd. De vil holde foredraget "Slitne bønder og sultne dyr - tiltak for å unngå dyretragedier"..

 

 

 

 

 

Unge bønders psykiske helse

Alle organisasjonene som er med i Landbruksråd Innlandet har sentralt startet et prosjekt sammen med Mental Helse Ungdom om Unge bønders psykiske helse.

Ivar Erik Ree fra Mental helse Ungdom har fått med seg Henrik Kjeldsen fra Telemark til å snakke om dette temaet. Kjeldsen er ung bonde med en sterk historie. Han mistet faren i selvmord og forpakter i dag gardsbruket hvor faren tidligere var gårdbestyrer. Han mener temaet fortsatt er tabubelagt og ønsker seg større åpenhet.