- Tollvernet må sikres!

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

- Tollvernet er selve fundamentet i norsk landbrukspolitikk. Ryker dette, er det tilnærmet katastrofe. Det vi ser nå er at beskyttelsen blir mer og mer svekket, sa Thor Ludvig Løken på Norges Bondelags årsmøte.


Thor Ludvig Løken

Thor Ludvig Løken er mangeårig potetbonde i Stange, og er nå leder i Stange Bondelag, vara til fylkesstyret og delegat fra Hedmark på Norges Bondelags årsmøte.

Her er Løkens innlegg under generaldebatten på årsmøtet: 

Årsmøte- og ordfører
Takk for et godt oppgjør for grøntsiden, inkludert potet. Vi er jo kåret til jordbruksavtalens vinnere.
Arealtilskuddet har gått betydelig opp, 98 kr på potet, 200 kr på grønnsaker, 500 kr på frukt og 300 kr på bær.
25 øre pr kg på potet og 3 % på grønnsaker. Vi har gode preferanser på norsk frukt og grønt, og i et normalår skal vi klare å ta ut disse prisene.
Men det er et MEN her:
I Norge begynner prisene nå å bli veldig høye i forhold til andre land, og tollvernet blir svekket mer og mer. Dette gjelder ikke bare for grønt, men også for hele norsk jordbruk.
Hvordan skal vi møte dette i framtida?
Tollvernet er jo selve fundamentet i norsk landbrukspolitikk. Ryker dette, er det tilnærmet katastrofe.
Det vi ser nå er at beskyttelsen blir mer og mer svekket. Oppfordringen min nå blir derfor at vi må sette enda mer press på regjeringen med Dale i spissen.
Mye av dette er internasjonale avtaler, men det hjelper å ha egen regjering og minister på vår side.
Da vil jeg utfordre Norges Bondelag på hvordan de jobber med dette og hvordan ser de for seg utviklingen for tollvernet fremover.
Satt på spissen så er et sterkt tollvern vel så viktig, om ikke viktigere, enn økt målpris.

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere