Onsdag 12.september inviterte Hedmark Bondelag til møte om landbrukets verdiskaping i Hedmark.

Program:

Representanter fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk venstreparti,Fylkesrådet, NHO, NNN, Nortura, Grilstad og Bondelaget var til stede på møtet.

Leder i Hedmark Bondelag mente at hvis vi skal oppnå kravet om økt selvforsyning her i landet må det legges til rette for mer lønnsom produksjon av mat. Se distriktsnyheter på NRK om viktigheten av et styrket norsk tollvern.

Bjørn Moastuen i NNN poengterte at det er viktig å utnytte det handlingsrommet vi har gjennom vårt regelverk. Han henviste bla til Canada som aktivt utnytter sitt handlingsrom i forhold til toll. Han viste også til at de norske matforedlingsbedriftene er helt avhengige av norske råvarer. Importerte varer blir i liten grad foredlet her til lands.