Tar opp dyrevelferd og folkehelse på årsmøtet

Av Guro Breck,
  • Tips en venn om denne siden

Hedmark Bondelag har årsmøte på Scandic Elgstua i Elverum tirsdag 13. mars til onsdag 14. mars 2018. Toppfolk fra Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet skal bidra til å sette dyrevelferd og folkehelse på agendaen.


Line Vold fra Folkehelseinstituttet og Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet i forbindelse med foredrag på Mat og Landbruk 2018. Nå kommer de til Hedmark Bondelags årsmøte for å snakke om dyrevelferd og folkehelse.

Hedmark Bondelag har årsmøte tirsdag 13. til onsdag 14. mars på Scandic Elgstua i Elverum.

Årsmøtet er et to dagers verksted for landbruks- og næringspolitikk, hvor tillitsvalgte og en rekke gjester sørger for meningsutveksling og utviklingsarbeid.

I år får vi besøk fra toppledelse i Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet, som vil ta for seg hvordan det egentlig står til med helsa til dyr og folk i Norge (kl 13-14.15 tirsdag).

Grunnlagsinfo:

  • Befolkningen i Norge er mindre plaget av smittsomme sykdommer fra mat og dyr enn hva som er vanlig i verden for øvrig.
  • Norsk dyrehelse er en suksesshistorie. Mange dyresykdommer som er vanlige på verdensbasis, har ikke noen gang blitt påvist i Norge.
  • Likevel: De siste månedene er det avdekket kritikkverdig dyrehold med utgangspunkt i Mattilsyn-kontroller i svinebesetninger i Rogaland.
  • Norge er på verdenstoppen i lavt antibiotikaforbruk. I Norge brukes 90 prosent av antibiotikaen på mennesker. I verden som helhet brukes 70 prosent av all antibiotika forebyggende og vekstfremmende på dyr. Kina står for halvparten av all antibiotikabruk i verden.

Hvilket markedspotensial har norsk matproduksjon ut fra den unike posisjonen innen dyrehelse og medisinbruk? Det er ett av spørsmålene som Gaute Lenvik, direktør ved Veterinærinstituttet, og Line Vold, direktør for avdeling smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet, kommer til å ta opp i sitt foredrag på årsmøtet.

Ut fra dette vil vi ventelig få mye god, ny kunnskap, og en spennende diskusjon!

Andre vesentlige og spennende punkter på programmet er fylkesleders tale kl 11 tirsdag og foredrag om den landbrukspolitiske situasjonen fra Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag kl 14.15, før det braker løs med generaldebatt kl 15 tirsdag.

Se lenke til årsmøteprogrammet i høyre kolonne.

Som det framgår av programmet, foregår det aller meste tirsdag. Onsdag er det stort sett kun valg. Årsaken til at vi har kortere agenda onsdagen, er at det skal være et organisasjonskurs for lokallagstillitsvalgte etterpå, fra kl 11.

Til valget onsdag har valgkomiteen levert en innstilling som går inn for gjenvalg av hele styret. Se lenke til valgkomiteens innstilling i høyre kolonne.

Til delegater, gjester og media: Hjertelig velkommen til vårt årsmøte!

Arbeidskraft i matproduksjon

Grunnlaget for matproduksjonen legges de neste ukene, og mange er spente på om det er nok hjelp å få tak i nå, og ikke minst når det skal høstes i sommer og senere i høst.

Eierskiftekurs høsten 2020-vinter 2021

Oppland Bondelag og Hedmark Bondelag inviterer til kurs i eierskifte tre steder i Innlandet høsten 2020 og vinter 2021. Korona-viruset stopper alle møte- og kursvirksomhet nå, men vi håper ting skal normalisere seg til høsten.

Fullt gjennomslag i tilskuddssak

Harald Finden, Henrik og Hans Mikal Kise unngår å miste produksjonstilskudd på over en halv million kroner etter at Landbruks- og matdepartementet snudde etter påtrykk fra Bondelaget. – En gledens dag. Vi har nå fått erfare hva det betyr å være medlem i en organisasjon som har innflytelse, sier Harald Finden.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Våre samarbeidspartnere