Knut Storberget, Karin Andersen og Trygve Magnus Slagsvold Vedum var samstemte i mange av temaene.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) og Gunnar Gundersen (H) fikk i stor grad representere hver sin fløy. Samtidig ga debattleder Aslak Bonde også KrF og Venstre mye taletid og spørsmål, med tanke på hvilken politikk de vil stå for i en eventuell ny borgerlig regjering, og med ventet press fra partiene lengre mot høyre.

Importvern var den saken som først tydeliggjorde skillelinjene.

Trygve Magnus Slagsvold Vedum, med sterk støtte fra Knut Storberget (Ap), mente at Høyre har snakket ned norsk jordbruk, når Erna Solberg og Ine Marie Eriksen Søreide på besøk i EU-land har tatt skarp avstand fra tollendringen som ble gjort sist høst.

Gunnar Gundersen svarte med at han skal ha et budskap rundt tollvern som han også kan reise til fiskerinæringen med.

- Men de rødgrønne sier at fiskeri uansett beholder sin eksportadgang? spurte debattleder Bonde.

- Det er bare tøv, repliserte Gunnar Gundersen.

Venstres Erik Ringnes hevdet at hans holdning til tollen ligger ”midt på”.

- Tollen til Trygve Magnus var lovlig, det har jeg aldri tvilt på. Men var det klokt? Hvis vi ikke får tilgang til EU med fisken vår, så var det ikke klokt. Og svaret på spørsmålet rundt fisken har vi rett og slett ikke ennå, sa Ringnes.

Skarpe skillelinjer, men likevel jovial stemning mellom landbruksminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) på den ene siden, og de borgerlige representantene, her ved Geir Byberg (KrF), Erik Ringnes (V) og Gunnar Gundersen (H).

 

Gunnar Gundersen understreket at Høyre ikke vil fjerne importvernet, men at de ikke vil ha noe sterkere importvern enn hva vi har nå.

Han sa at landbruket er regulert i hjel, og nå må avreguleres. Konsesjonsordninger og boplikt skal bort.

- Alt av slike reguleringer skal bort, bortsett fra driveplikten, sa Gundersen.

Karin Andersen (SV) svarte som følger på dette:

- Røsker du bort inntektene og slipper bonden fri, som Høyre sier det, så ser det for meg ut som at det blir fritt fall, sa Andersen, og viste til den etiske forpliktelsen Norge har i internasjonal sammenheng til å dyrke egen jord.

Også Knut Storberget la sterk vekt på forpliktelsen til å øke matproduksjonen i takt med befolkningsutvilingen.

- For meg er dette et spørsmål om hvilken type samfunnsutvikling vi ønsker. Ønsker vi en samfunnsutvikling med deregulering, liberalisering, og åpning for aksjeselskaper i jordbruksdrifta, slik at en kan få inn investorer? Jeg har ikke tro på at det vil gavne norsk jordbruk, sa Storberget.

Geir Byberg fikk ros for at Krf har en god jordbrukspolitikk, som han dog sjøl innrømte at sjøl ikke kjenner så godt til.

- Nå er jeg ikke norgesmester på bondepolitikk, men her er det jeg kan lese meg til, sa han på spørsmål om holdningen til odelslovgivningen.

Kveldens største lattersalve sørget Frps Tor André Johnsen for, da han fortalte at han hadde vært på besøk på ei samdrift i Ringsaker, og sa at det var ikke melkeku de hadde, men det var noen kyr av et eller annet slag....

Med tydelig styring av debatten rakk debattleder Aslak Bonde over det meste av temaer innen jordbrukspolitikken – et omfattende debattinnhold som vi ventelig kommer tilbake til.

 

Innen møtet begynte, var det stinn brakke på Olrud.

Marianne Lunåsmo, leder i bondelagskretsen i Nord-Østerdal, spurte politikerne hvordan hun som bonde i Nord-Østerdal skal kunne konkurrere med bønder i for eksempel Frankrike og Argentina.

Venstres Erik Ringnes (til venstre) tegnet et svært dystert bilde av jordbruket, og syntes det var synd at de rødgrønne ikke har gjort noe med de underliggende problemstillingene: Odelsloven, delingsforbudet og den statlige boplikten.